Yêu cầu VNPT, VMS giữ ổn định tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, mạng lưới

(Mic.gov.vn) - Ngày 16/4/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã ký công văn số 1085/BTTTT-TCCB yêu cầu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty Thông tin di động VMS phải giữ ổn định tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, mạng lưới.


Ảnh: vnpt.vn

Nội dung công văn yêu cầu hai đơn vị trên giữ nguyên hiện trạng tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo, cơ sở vật chất, mạng lưới cho đến khi triển khai Đề án Tái cơ cấu VNPT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Trường hợp cần có sự thay đổi về các nội dung trên, VNPT, Công ty VMS kịp thời báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để xin ý kiến trước khi thực hiện.

Trước đó, ngày 11/4/2014, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông đã Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị thông báo kết quả Phiên họp ngày 31/3/2014 của Thường trực Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Thực hiện Công văn số 142/TB-VPCP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng  Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn  Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn tất các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT để tổ chức triển khai thực hiện.
 
Tin liên quan:

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)