Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 17/4/2014, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Nam Thắng. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông, các Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp liên quan.


Thứ trưởng Lê Nam Thắng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đánh giá chung về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013, đại diện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Thời gian qua, Ban đã vận dụng tốt phương châm của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương "Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục khẩn trương và có hiệu quả" làm nguyên tắc chính trong xây dựng phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2013; linh hoạt vận dụng phương châm chỉ đạo "4 tại chỗ" trong việc tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giữ vững và đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai từ Trung ương - Tỉnh - Huyện và trọng điểm thiên tai.

Bộ Thông tin và Truyền thông, địa phương các cấp, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Mạng thông tin chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai thống nhất trên phạm vi toàn quốc đã thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ chức được các xe thông tin cơ động cho đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương trong việc tổ chức phòng chống các cơn bão; Hệ thống đài Thông tin duyên hải đã thực hiện tốt trực canh ở chế độ 24/7, tiếp nhận và xử lý thông tin cấp cứu bằng các phương thức và tần số quy định phục vụ mọi phương tiện hoạt động trên biển, tiếp nhận và xử lý 724 sự kiện (tăng 26,9% so với năm 2012), trợ giúp thông tin cho 395 phương tiện quốc tịch Việt Nam, 305 phương tiện quốc tịch nước ngoài và 24 đối tượng không xác định, trợ giúp 2552 thuyền viên; Hoạt động tiếp nhận và quảng bá được thực hiện chính xác, kịp thời, đủ tần suất, phủ sóng các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển bằng các phương thức và trên các tần số quy định.

Năm 2014, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các hiện tượng thuỷ văn ngày càng diễn biến phức tạp, bất thường và có cường độ mạnh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông xác định việc chuẩn bị và triển khai phương án, kế hoạch phải được thực hiện đầy đủ theo phương châm "Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục khẩn trương và có hiệu quả". Trong đó lấy phòng, tránh là chính với nguyên tắc "4 tại chỗ". Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn sẽ quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-BTTTT ngày 14/4/2014 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kiện toàn bộ máy Ban chỉ huy phòng chống thiên tai theo Luật Phòng chống thiên tai; tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm thông tin liên lạc năm 2013 và xây dựng, triển khai phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo thông tin liên lạc năm 2014 bám sát tình hình thực tế từng vùng và đặc điểm thiên tai, có tính đến yếu tố bất thường của thời tiết và tình hình của mỗi doanh nghiệp trong xây dựng phương án và triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường công tác phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc hệ thống văn vản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, về đảm bảo an toàn cứu nạn, cứu hộ trên biển; tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch lâu dài, hiệu quả cũng như nâng cao chất lượng đảm bảo duy trì ổn định hệ thống và thực hiện nghiêm quy định bản tin cảnh báo thời tiết biển, trực canh cấp cứu...; tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Đề án Tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên biển theo Quyết định số 137/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông triển khai các hệ thống thông tin phục vụ phát triển kinh tế, biển đảo và phòng chống thiên tai; tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các doanh nghiệp hạ tầng mạng nghiên cứu, xây dựng và ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch dài hạn (từ 5-10 năm) và có lộ trình thực hiện cho từng năm về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai mạng lưới bưu chính viễn thông của mình và đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; tiếp tục thực hiện chủ trương nâng tầng, kiên cố hoá nhà trạm, phòng máy; ngầm hoá và kiên cố hoá mạng ngoại vi; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị truyền thông thuộc Bộ như Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện, đảm bảo nội dung chương trình về việc phổ biến kiến thức về phòng tránh thiên tai cho kênh truyền hình VTC14. Trung tâm Thông tin, Báo Bưu điện, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, các thông tin hoạt động về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành Thông tin và Truyền thông...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các nội dung liên quan tới công tác truyền thông làm sao có thể phát huy hiệu quả, nâng cao hiểu biết, kiến thức và kỹ năng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho người dân trong toàn xã hội; công tác bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của Đảng, Chính phủ, chính quyền các cấp cũng như bảo đảm tốt việc phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho người dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, các thành viên trong Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông thời gian qua đã nỗ lực, tham gia, phát huy tốt vai trò của mình trong công tác được giao. Bên cạnh các nội dung tổng kết và phương hướng hoạt động trong năm 2014 của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đã báo cáo, Thứ trưởng Lê Nam Thắng nhấn mạnh thêm một số nội dung cần bổ sung và tập trung triển khai sớm. Cụ thể, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh hơn nữa để qua đó, công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn có được sự vào cuộc của toàn dân. Muốn có được điều này cần sự chỉ đạo thống nhất từ Bộ đến các Sở, vận dụng mọi hệ thống thông tin tuyên truyền vào cuộc. Đặc biệt, hệ thống thông tin cơ sở cần phát huy tối đa vai trò của mình trong việc tuyên truyền tới người dân ở địa phương những thông tin về thời tiết, bão lũ, các biện pháp chống bão và khắc phục sau bão. Các cơ quan, tổ chức báo chí, các biên tập viên, phóng viên cần có kế hoạch nâng cao nội dung tuyên truyền giúp bà con có nhiều kỹ năng, kiến thức để tích cực tham gia chống thiên tai và khắc phục sau thiên tai.

Đối với việc đảm bảo thông tin liên lạc, bên cạnh việc tăng cường phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Đảng, Chính phủ, chính quyền các cấp, Thứ trưởng cũng yêu cầu hệ thống mạng lưới bưu chính, viễn thông cần đảm bảo dịch vụ giúp bà con phát triển sản xuất, kinh doanh. Các Sở Thông tin và Truyền thông cần tham mưu, trình UBND tỉnh về kế hoạch nâng tầng, kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy; ngầm hóa và kiên cố hóa mạng ngoại vi. Các doanh nghiệp cần nghiên cứu xây dựng các mẫu cột ăng ten, xây dựng cột ăng ten thân thiện với môi trường...

Trong tiến trình hội nghị, các cá nhân và đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
 
Thứ trưởng Lê Nam Thắng trao bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích

Bùi Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)