Cần những quy định cụ thể quản lý tên miền Internet không qua đấu giá

(Mic.gov.vn) - Ngày 1/4/2014, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã chủ trì phiên họp xem xét nội dung dự thảo Quyết định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.


Tài nguyên viễn thông là tài nguyên vô hình nên cần có cách quản lý khác. Nguồn: Internet

Theo đại diện Ban soạn thảo, thời điểm xây dựng dự thảo Quyết định là trước khi Nghị định 72 ban hành nên cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định và thực tế cuộc sống.
 
Theo thẩm định của Bộ Tư pháp, việc đấu giá kho số, tên miền Internet cần căn cứ theo Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề được thảo luận nhiều nhất trong cuộc họp. Nhiều đại biểu cho rằng cần làm rõ khái niệm tài nguyên viễn thông và khái niệm tài sản có trùng nhau không, từ đó sẽ quyết định có cần áp dụng Nghị định 17 vào hoạt động đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông và tên miền Internet. Tài nguyên viễn thông là tài nguyên vô hình, không giống như tài nguyên đất, nước... nên cần có cách quản lý khác.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Nam Thắng yêu cầu Cục Viễn thông và VNNIC xem xét lại các quy định về đấu giá chuyển nhượng kho số và tên miền Internet căn cứ vào Nghị định 72, Quy hoạch về kho số và Quy hoạch quản lý kho số (đang trong quá trình xây dựng và soạn thảo). Riêng đối với tên miền Internet, cần có những quy định cụ thể liên quan đến hình thức chuyển nhượng tên miền Internet không qua đấu giá. Nếu đấu giá kho số chỉ liên quan đến các doanh nghiệp viễn thông thì việc chuyển nhượng tên miền không qua đấu giá còn có sự tham gia của các tổ chức và cá nhân. Dự thảo Quyết định cần quy định chi tiết việc chuyển nhượng tên miền nếu không đăng ký và nộp thuế theo pháp luật quy định thì sẽ không được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích liên quan.
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)