Từ ngày 1/5/2014 máy thu hình DVB-T2 và STB DVB-T2 phải gắn Biểu trưng số hóa truyền hình Việt Nam

(Mic.gov.vn) - Theo Công văn số 271 của Cục Viễn thông, Biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam được in, gắn riêng hoặc chung với nhãn hàng hóa trên sản phẩm, bao bì thương phẩm tại vị trí để người sử dụng dễ nhận biết ở phía trước màn hình của máy thu hình DVB-T2, mặt trước hoặc mặt trên của STB DVB-T2.


Biểu trưng số hóa truyền hình Việt Nam

Kích thước Biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam do doanh nghiệp tự lựa chọn nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ, với chiều dài có kích thước tối thiểu là 4 cm và để cho người sử dụng dễ nhận biết bằng mắt thường.

Thời hạn thực hiện, đối với máy thu hình DVB-T2 và STB DVB-T2 của các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước thực hiện gắn Biểu trưng số hóa truyền hình Việt Nam từ ngày 1/5/2014; đối với máy thu hình DVB-T2 và STB DVB-T2 đang lưu thông trên thị trường Việt Nam thì các doanh nghiệp gắn hoặc ủy quyền cho đại lý gắn Biểu trưng số hóa truyền hình Việt Nam từ ngày 15/6/2014. 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)