Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê sẽ ký thỏa thuận cơ chế phối hợp thực hiện công tác thống kê

(Mic.gov.vn) - Ngày 23/01/2014, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê đã bàn thảo về các mục tiêu và nguyên tắc để tiến tới ký kết Thỏa thuận cơ chế phối hợp thực hiện công tác thống kê giữa hai bên. Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng chủ trì buổi họp.


Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông trong buổi họp

Thỏa thuận về cơ chế phối hợp công tác thống kê giữa Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành TT&TT và ngành Thống kê ở Trung ương và địa phương, góp phần tạo lập hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả.
 
Theo Thứ trưởng Lê Nam Thắng, số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê và các Bộ ngành đều gộp TT&TT vào Bưu chính Viễn thông. Hiện nay, TT&TT còn mở rộng cả phát thanh truyền hình. Hiến pháp mới được thông qua lần đầu tiên đã đề cập đến lĩnh vực TT&TT bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng… Thứ trưởng đề nghị cần đưa lĩnh vực TT&TT thành lĩnh vực riêng, không lồng ghép vào lĩnh vực khác trong hoạt động thống kê.
 
Lĩnh vực TT&TT là một trong những lĩnh vực có sự hội nhập quốc tế sâu rộng. Tuy nhiên, chỉ số TT&TT của Việt Nam không đồng nhất với quốc tế, khi các tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia yêu cầu báo cáo số liệu để đánh giá, xếp hạng, Bộ TT&TT gặp nhiều lung túng, vướng mắc.
 
Trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, một vấn đề quan trọng là cần phân định rõ những chỉ tiêu nào do Bộ TT&TT thực hiện, chỉ tiêu nào là nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê, từ đó sẽ trao đổi, chia sẻ dữ liệu nhằm tránh sự chồng chéo, tránh bỏ sót và tiết kiệm nguồn lực.
 
 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Trần Thị Hằng (thứ 2 từ bên trái sang) cho biết, Tổng cục Thống kê sẵn sàng hỗ trợ Bộ TT&TT
xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê mới của ngành
 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Trần Thị Hằng đánh giá cao các hoạt động phối hợp trong công tác thống kê của Bộ TT&TT với Tổng cục Thống kê từ trước đến nay. Số liệu thống kê của ngành TT&TT mặc dù vẫn dùng tên cũ là Bưu chính Viễn thông nhưng đã được phân ngành kinh tế quốc dân theo tiêu chuẩn quốc tế. Hoạt động chuyển phát trước nằm trong lĩnh vực bưu chính nay đã chuyển sang lĩnh vực vận tải. Trong thời gian tới, Bộ TT&TT và Tổng cục Thống kê sẽ cùng rà soát lại 14 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu quốc gia để phân định rõ nhiệm vụ của Bộ và Tổng cục. Tổng cục Thống kê sẵn sàng hỗ trợ Bộ TT&TT xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê mới của ngành và các chế độ báo cáo thống kê khác của ngành.
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)