Toàn văn Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TT&TT về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

(Mic.gov.vn) - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTTTT về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.


Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son

Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng biên tập, Giám đốc các cơ quan báo chí, nhà xuất bản; Giám đốc các doanh nghiệp thông tin và truyền thông tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những việc sau đây:

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư tại công văn số 178-CV/TW ngày 31/12/2013 về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014; Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư ngày 21/12/2012 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 05/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014; Công điện số 2245/CĐ-TTg ngày 19/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Không dùng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, chiêu đãi, thưởng, biếu, cho, tặng sai chế độ quy định của Nhà nước. Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên. Không sử dụng xe công để phục vụ cho các hoạt động cá nhân. Không tổ chức để các đồng chí lãnh đạo đi thăm, chúc Tết địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức chúc Tết ở trụ sở cơ quan, đơn vị vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; tổ chức thăm hỏi, tặng quà chu đáo tới thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các điểm trực Tết trọng điểm, xa xôi, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn.

2. Định hướng, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, phản ánh không khí vui Xuân, đón Tết của nhân dân trên mọi vùng miền đất nước và đồng bào ta ở nước ngoài; tiếp tục thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động, tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết. Thông tin đầy đủ về tình hình tài chính, tiền tệ; thị trường giá cả; công tác chống sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; phòng, chống cháy, nổ; các hoạt động triển khai chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; công tác triển khai thực hiện Hiến pháp, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các nhà xuất bản, các cơ sở phát hành sách tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các xuất bản phẩm có giá trị về tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật và các văn hóa phẩm, tranh, ảnh, lịch phục vụ nhân dân trong dịp Tết tại các trung tâm, cộng đồng dân cư và nơi diễn ra lễ hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn.

3. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và internet tổ chức triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; đáp ứng tối đa các nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán của mọi tầng lớp nhân dân. Chủ động tăng cường đủ lực lượng, phương tiện và vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất. Thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, trực ca, trực ứng cứu thông tin và trực vận hành khai thác mạng lưới bưu chính, viễn thông, internet đảm bảo hoạt động thông suốt 24 giờ trong ngày.

- Bưu chính: Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính, chuyển phát, đảm bảo tuyệt đối an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang ở Trung ương và địa phương. Niêm yết thông báo thời gian mở, đóng cửa giao dịch trong dịp đón Tết tại các điểm giao dịch; chuyển phát nhanh chóng, kịp thời báo chí, bưu phẩm, bưu kiện, điện tín, điện hoa, thư công phát sinh trong dịp Tết; đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, chuyển phát để vận chuyển, phát tán hàng cấm, hàng lậu và các ấn phẩm có nội dung vi phạm pháp luật.
 
- Viễn thông, công nghệ thông tin và internet: Kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị, đường truyền; điều chỉnh, sắp xếp hợp lý mạng lưới, bố trí đủ kênh, đủ luồng bảo đảm cho mạng lưới hoạt động tốt; xây dựng các phương án tối ưu dự phòng phân tải, ứng cứu tình huống, sự cố bất thường gây tắc nghẽn các mạng dịch vụ viễn thông, di động, cố định; đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ để phân tải lưu lượng, đặc biệt đối với thời điểm giao thừa. Không thực hiện việc khuyến mại nếu không có biện pháp chắc chắn bảo đảm chất lượng dịch vụ trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán. Nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và internet để gửi, phát tán thư điện tử, điện thoại, điện tín, tin nhắn có nội dung trái pháp luật và phát tán vi rút phá hoại các trang thông tin điện tử của các tin tặc.

4. Các Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và internet trên địa bàn đảm bảo tốt thông tin liên lạc trong dịp Tết; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức trưng bày báo Xuân, báo Tết, các xuất bản phẩm trên địa bàn để phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng biên tập, Giám đốc các cơ quan báo chí, nhà xuất bản; Giám đốc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này và báo cáo kết quả về Bộ Thông tin và Truyền thông trước 12h00 ngày 03/02/2014 (ngày mồng 04 Tết Giáp Ngọ năm 2014). Công văn gửi vào địa chỉ thư điện tử tonghop@mic.gov.vn, đồng thời gửi hỏa tốc theo đường văn thư. Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.
 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)