Diễn tập điều phối ứng cứu sự cố máy tính lần đầu tiên ở quy mô quốc gia

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 15/10/2013, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT) đã tổ chức diễn tập quốc gia về điều phối ứng cứu sự cố máy tính lần đầu tiên với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, các Sở Thông tin và Truyền thông trên toàn quốc và các nhà cung cấp dịch vụ Internet (VNPT, Viettel, NetNam).


Buổi diễn tập điều phối ứng cứu sự cố máy tính quốc gia

Theo ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc VNCERT, "vì đây là đợt diễn tập quy mô quốc gia với nhiều đầu mối (tổng cộng có khoảng 80 đầu mối) nên VNCERT đã chuẩn bị cho đợt diễn tập này từ cách đây 6 tháng. Mục tiêu quan trọng nhất của buổi diễn tập là nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều phối ứng cứu sự cố máy tính tại các đơn vị và tăng cường hoạt động kết nối và chia sẻ thông tin giữa các thành viên mạng lưới. Trên cơ sở đánh giá ứng cứu sự cố của các nơi, VNCERT có được đánh giá về nhận thức hiện tại về an toàn thông tin của các đơn vị trước khi vận hành mạng lưới ứng cứu sự cố. Từ đó, VNCERT sẽ có định hướng cho các chương trình đào tạo về an toàn thông tin, phát hành tài liệu hướng dẫn và chuẩn bị cho các lần diễn tập tiếp theo".
 
Ông Phạm Tiến Huy, thành viên Tổ An toàn thông tin (Tập đoàn VNPT) tham gia buổi diễn tập cho biết, VNPT đánh giá cao đợt diễn tập này vì giúp VNPT tăng cường bảo vệ mạng lưới hạ tầng công nghệ thông tin của mình cũng như tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng. Đại diện VNPT cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức và các địa phương.
 
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT-TT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tham gia buổi diễn tập từ đầu cầu Hà Tĩnh nhận định, diễn tập là một trong những bước quan trọng nhằm tạo lập phương thức, kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị khi có sự cố mạng xảy ra. Sở TT&TT Hà Tĩnh đã tổ chức một số lớp đào tạo về an toàn thông tin, đào tạo Giám đốc Công nghệ thông tin (CIO) trước buổi diễn tập nên Sở TT&TT Hà Tĩnh đã tham gia buổi diễn tập một cách hiệu quả, góp phần tăng cường năng lực về xử lý sự cố mạng cho các cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin.
 
 
Kịch bản diễn tập điều phối ứng cứu sự cố máy tính năm 2013 gồm có hai pha:
 
Pha 1: Ban tổ chức sẽ gửi lần lượt các kịch bản sự cố giả định sẽ xảy ra trong phạm vi của tổ chức, các thành viên sẽ trao đổi thảo luận để đưa ra các quy trình, phương án phản ứng để giải quyết sự cố này, liên quan đến thủ tục và quy trình phản ứng sự cố.
 
Pha 2: Diễn tập hai nội dung là phát hiện thư giả mạo và phân tích mã độc.

 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)