Bế giảng lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” năm 2013

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 11/10/2013, tại Hà Nội, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức bế giảng lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” năm 2013. Đây là lớp thứ 5, nhưng là lớp đầu tiên thực hiện chương trình mới của Bộ Nội vụ, có nhiều điểm thay đổi, bổ sung, sát với thực tế.


Nội dung chương trình học có  320 tiết bao gồm cả thảo luận, kiểm tra và viết tình huống quản lý nhà nước. Nội dung của khóa học gồm 4 học phần: kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, các kỹ năng và viết tiểu luận và đi thực tế.  Sau 02 tháng giảng dạy, học tập và tự nghiên cứu, lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” năm 2013 đã hoàn thành chương trình. Tham gia khóa học có 61 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Số học viên hoàn thành chương trình và được cấp chứng chỉ đạt 98,4%; số học viên đạt loại giỏi chiếm 13,1%; số học viên đạt loại khá chiếm 85,3 %.
 
Trong quá trình diễn ra lớp học, đã có sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, ngoài việc hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý nhà nước về công vụ, công chức, công sản, tổ chức hành chính nhà nước…. về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức trong vai trò chuyên viên chính; học viên còn được thảo luận, trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình áp dụng và thực thi công việc. Đây là phương thức làm tăng thêm ý nghĩa thiết thực của lớp bồi dưỡng này.
 

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)