Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có nhiều điểm mới

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 7/8/2013, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tham dự hội nghị có người phát ngôn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các Sở Thông tin Truyền thông, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã tới dự và phát biểu tại hội nghị.
 


Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Đỗ Quý Doãn cho biết tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được ban hành theo Quyết định 77/2007/QĐ-TTg ngày 28-5-2007 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy công tác này đã đạt những kết quả tích cực. Cơ chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện ngày một tốt hơn, giúp cho các cơ quan báo chí nhanh chóng tiếp cận được thông tin chính thống đúng và chính xác.

Tại Hội nghị, Ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí đã triển khai chi tiết và phân tích một số điểm mới của quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Quy chế mới có 3 Chương, 10 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 và thay thế Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.  Quy chế phát ngôn ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ có nhiều điểm mới, tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp và quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người phát ngôn. Cụ thể, một số điểm mới trong quy chế lần này như: quy định người phát ngôn, cung cấp thông tin của cơ quan hành chính nhà nước; quyền cung cấp thông tin của cá nhân thuộc cơ quan hành chính nhà nước; rút ngắn thời hạn phát ngôn, cung cấp thông tin. 

Ngoài ra, quy chế mới bổ sung thêm trường hợp từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi vụ việc đang trong quá trình thanh tra, nghiên cứu giải quyết khiếu nại tố cáo, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền thì không được cung cấp thông tin cho báo chí.

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí mới được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành sẽ tạo điều kiện để các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp thông tin chính thống, công khai, thực hiện minh bạch hóa thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước và những người có trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đạt hiệu quả cao hơn; đáp ứng tốt công tác tuyên truyền, định hướng cũng như nhu cầu thụ hưởng thông tin của người dân.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)