Khối I Công đoàn viên chức Việt Nam phát động và ký giao ước thi đua

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 5/3/2013, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động và ký giao ước thi đua khối I Công đoàn viên chức Việt Nam năm 2013. Tới dự và chỉ đạo Lễ phát động có đồng chí Trần Đại Khu - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam, đồng chí Bùi Như Uyên - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, đại diện Công đoàn các Bộ thuộc khối Thi đua I. Khối ký kết giao ước thi đua năm 2013.

Cùng với việc đẩy mạnh triển khai các nội dung chương trình hoạt động năm 2013, Khối Thi đua I Công đoàn viên chức Việt Nam đã phát động thi đua và thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2013 nhằm vận động CBCCVC, đoàn viên công đoàn tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, các Bộ và của Khối Thi đua I; Nội dung giao ước thi đua nhận được sự thống nhất cao của công đoàn các đơn vị. Đồng chí Trần Đại Khu và Thường trực Khối thi đua I đã chứng kiến hoạt động ký giao ước thi đua 2013 giữa Công đoàn 10 Bộ: Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Ngoại giao. Tại buổi lễ, Công đoàn các đơn vị cũng đã tham luận, chia sẻ bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện nội dung thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Thi đua I; đóng góp xứng đáng vào phong trào CBCCVC của Công đoàn Viên chức Việt Nam.
                                                                            

Hương Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)