Thông báo

(Mic.gov.vn) - Thực hiện công tác báo trì, bảo dưỡng hệ thống máy chủ của Trang Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm Thông tin xin thông báo:


Hệ thống máy chủ của Trang Thông tin điện tử của Bộ sẽ được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ  trong khoảng thời gian từ 9h00 đến 12h00 ngày 2/2/2013. Trong thời gian này, có thể việc truy nhập xem thông tin của độc giả bị gián đoạn.

Rất mong quý vị độc giả thông cảm.

Trân trọng.

TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)