Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước tháng 01 năm 2013

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 01/02/2013, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước tháng 1 năm 2013. Hội nghị được tổ chức trực tuyến thông qua qua 3 điểm cầu truyền hình Hà Nội – Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông...


Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chị đạo Hội nghị.
Theo báo cáo tháng 01/2013, Lãnh đạo Bộ đã chủ trì 85 cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Bộ; tham dự 36 cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Chính phủ và các bộ, ban, ngành; tiếp và làm việc với 09 đoàn ngoại giao và khách quốc tế. Một số hoạt động nổi bật trong tháng như:  Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013; Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về phát triển hạ tầng thông tin. Nghe các báo cáo: Đề án Tái cơ cấu tổng thể Tổng Công ty VTC; kế hoạch công tác của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; tình hình triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành TTTT giai đoạn 2011-2020. Họp Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020. Làm việc với: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quốc phòng ở Bộ, ngành và địa phương; Bộ Quốc phòng về ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin; Giám đốc Ngân hàng thế giới về Dự án Phát triển CNTT-TT tại Việt Nam. Tham dự các hội nghị: Triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg về tăng cường công tác dân vận; Công tác cán bộ toàn quốc; Chính phủ với tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; Tổng kết công tác của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; Đại hội IV Công đoàn viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 và các hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013 về công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo, tư pháp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an toàn thực phẩm. Dự các cuộc họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, phiên họp thứ 14; chuyên đề về Luật, Pháp lệnh của Chính phủ; Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia; các Ban chỉ đạo về Điều phối các vùng kinh tế trọng điểm, Chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam, Cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia, Diễn tập ứng phó thiên tai khu vực ASEAN 2013, Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

Ngoài 02 đề án trình Thủ tướng Chính phủ và ban hành 01 Thông tư cuối tháng 12/2012, trong tháng 01/2013, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ 01 đề án; ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013, 04 thông tư và tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong toàn ngành thông tin và truyền thông. Ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC giai đoạn 2012-2015” và quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực  thông tin và truyền thông giai đoạn 2011-2015”; tiếp tục tập trung chỉ đạo và hướng dẫn việc xây dựng đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực  thông tin và truyền thông; thực hiện tốt công tác tiếp nhận và chỉ đạo hoạt động của VNpost.

Chỉ đạo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về những vấn đề về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; các hoạt động kỷ niệm của đất nước và chào đón năm mới 2013, Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Trình Ban Bí thư Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổ chức tốt các công tác hợp tác quốc tế như Triển lãm Sách, báo chí và sản phẩm thông tin đối ngoại tại Italia; hỗ trợ các cơ quan Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về ứng dụng CNTT. Các Sở  thông tin và truyền thông đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn an ninh thông tin chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Tổ chức tốt các hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của cơ quan, đơn vị ngành  thông tin và truyền thông; Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về phát triển hạ tầng thông tin; Hội nghị Uỷ ban Tần số VTĐ quốc gia; Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Trường Sa” chuyển tải tình cảm dạt dào của những người dân ở đất liền tới quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như các vướng mắc giữa Tổng Công ty VTC với Công ty SPT trong việc cắt sóng kênh truyền hình VTC 6 chưa được giải quyết thấu đáo; một số cơ quan báo chí vi phạm Luật Báo chí bị xử lý.
 
Dự kiến trong tháng 2/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung vào một số công tác sau: Xây dựng các đề án trong Chương trình công tác năm 2013, đặc biệt là 06 đề án đăng ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 (Phụ lục I); các văn bản triển khai Luật Xuất bản đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật An toàn thông tin số. Hoàn thiện các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, nhân sự của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhiệm kỳ 2011-2016 sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 187/2007/NĐ-CP. Chỉ đạo, tổ chức triển khai Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC giai đoạn 2012-2015” theo Quyết định số 28/QĐ-BTTTT ngày 11/01/2013. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, thẩm định Đề án Tái cấu trúc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính để hoàn thiện và ban hành các thông tư: Quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông; Quy định phí, lệ phí sử dụng kho số viễn thông; Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện. Xây dựng Chương trình hành động của Bộ TTTT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Tiếp tục triển khai các đề án lớn đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2012-2015; Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; Chương trình số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020; Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020; Quy hoạch phát thanh truyền hình đối ngoại đến năm 2020. Tiếp tục triển khai các Chương trình hành động của Bộ thực hiện: Nghị quyết số 06/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016; Nghị quyết số 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Nghị quyết số 40/NQ-CP về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công. Chỉ đạo và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình của đất nước, việc triển khai các nghị quyết trung ương, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và các vấn đề khác được dư luận quan tâm. Tập trung thông tin, tuyên truyền về không khí mừng Đảng, mừng Xuân của nhân dân ta trong dịp Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Thực hiện tốt các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc trong thời gian Tết Nguyên đán; tăng cường chống nghẽn mạng, chống tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống internet và tên miền “.vn”. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức của Cơ quan Bộ năm 2012; Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường tổ chức hoạt động đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã. Chăm lo, tổ chức tốt Tết Nguyên đán Quý Tỵ cho cán bộ, công nhân viên chức ngành Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm công tác an ninh; an toàn về phòng, chống cháy, nổ; vệ sinh tại trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong dịp Tết Nguyên đán.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị trong tháng 01 vừa qua. Tại Hội nghị, Bộ trưởng cũng điểm qua tình hình đất nước trong tháng 01/2013 đồng thời yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tập trung làm tốt một số nội dung sau: Định hướng, chỉ đạo báo chí: tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Triển khai xây dựng các nghị định thông tư về thực hiện Luật Xuất bản, thực hiện tham mưu chính phủ ban hành Nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính để hoàn thiện và ban hành các thông tư: Quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông; Quy định phí, lệ phí sử dụng kho số viễn thông; Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện; quan tâm, kiện toàn VNpost và VTC;  bảo đảm an toàn an ninh thông tin, chống nghẽn mạng trong dịp Tết đảm bảo thông tin thông suốt trong dịp Tết. Bảo đảm phòng chống cháy nổ trong dịp Tết tại các quan đơn vị thuộc Bộ, đón Tết an toàn, lành mạnh…

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)