Thư gửi các Thầy giáo, Cô giáo, Cán bộ, Công chức, Viên chức các Trường của Ngành Thông tin và Truyền thông nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012

(Mic.gov.vn) - Các Thầy giáo, Cô giáo, Cán bộ, Công chức, Viên chức các Trường của Ngành Thông tin và Truyền thông thân mến!


Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi thân ái gửi tới các Thầy giáo, Cô giáo cùng toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức các Trường của Ngành lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 Trong năm học 2011 - 2012, các Trường của Ngành đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên đạt nhiều kết quả tốt. Nội dung chương trình đào tạo được đổi mới; ngành, nghề đào tạo được mở rộng;  chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các Trường được từng bước nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Ngành và xã hội. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng có hiệu quả trong công tác quản lý, đào tạo và sản xuất kinh doanh. Năm vừa qua, mặc dù nền kinh tế cả nước còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng ngành Thông tin và Truyền thông vẫn tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp xứng đáng của các Trường trong Ngành, mà trước hết là đội ngũ các Thầy giáo, Cô giáo - những người luôn miệt mài, tận tuỵ vì học sinh, sinh viên thân yêu, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp trồng người. Bộ Thông tin và Truyền thông luôn trân trọng và đánh giá cao công lao to lớn đó.

 Trong giai đoạn tới, tôi rất mong các Trường của Ngành quán triệt sâu sắc Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI): “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, để tiếp tục đổi mới và phát triển nhà trường ngày càng vững mạnh, toàn diện. Đây là công việc to lớn, quan trọng, đòi hỏi các Thầy giáo, Cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức các Trường phải nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống, ý chí sáng tạo để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của  Ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng.
Với những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua, tôi tin tưởng rằng các Trường của Ngành sẽ tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt và Học tốt” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013.

 Chúc các Thầy giáo, Cô giáo, Cán bộ, Công chức, Viên chức các Trường của Ngành dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và công tác.

Chào thân ái !


TS. Nguyễn Bắc Son

Uỷ viên Trung ương Đảng – Bí thư Ban Cán sự Đảng
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)