Bộ Thông tin và Truyền thông tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ- CP tại Bắc Ninh

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 16/11, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Hội nghị “Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ- CP ngày 10/4/2007 của Chính Phủ về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và tập huấn về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT theo Nghị định số 102/2009/NĐ- CP” khu vực miền Bắc.


Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban điều hành ứng dụng CNTT Quốc gia; đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo các Sở: Thông tin- Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn phòng UBND 25 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ- CP trên phạm vi toàn quốc đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 90% cán bộ, công chức cấp Trung ương và 68% cán bộ, công chức cấp tỉnh được trang bị máy tính; các cơ quan đã chú trọng xây dựng các mạng LAN đạt tỷ lệ 100%, xây dựng mạng diện rộng (WAN) của Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt 64%, tỉnh/thành phố trực thuộc TW đạt 60%. Mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) đã hoàn thành triển khai giai đoạn 2, kết nối tất cả các cơ quan Trung ương, các Bộ, ngành, tỉnh/thành phố và hơn 3.500 đơn vị cấp Sở, cấp huyện trên toàn quốc. Các cơ sở dữ liệu (CSDL) về văn bản quy phạm pháp luật, CSDL về thủ tục và biểu mẫu hành chính cấp Trung ương đạt tỷ lệ 95%, cấp tỉnh đạt 62%. 100% các Bộ, ngành, địa phương đã cung cấp các nội dung thông tin cơ bản trên trang/cổng thông tin điện tử. Cấp trung ương: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 chiếm 99%, mức độ 3, 4 chiếm 1%. Cấp tỉnh mức độ 1, 2 chiếm 99,1%, mức độ 3, 4 chiếm 0,9%. 90% các đơn vị trực thuộc các Bộ, các sở, ngành, quận, huyện đã trang bị hộp  thư điện tử…

Bộ Thông tin & Truyền thông đã tiến hành thẩm định kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015 cho 25 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và 52 tỉnh, thành phố. Một số Bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000, cải tiến quy trình nghiệp vụ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn những khó khăn, vướng mắc khi triển khai Nghị định: Sự quan tâm đối với công tác ứng dụng CNTT ở các Bộ, ngành, địa phương chưa đồng đều; Nhiều địa phương, đơn vị còn thiếu kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT; Giá trị pháp lý của văn bản điện tử chưa thực sự được thừa nhận; Công tác kiểm tra, thanh tra ứng dụng CNTT chưa được thực hiện…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ- CP, đáp ứng tốt nhu cầu ứng dụng CNTT của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Thứ trưởng nhấn mạnh CNTT là lĩnh vực liên tục phát triển, có đặc thù là công nghệ thay đổi nhanh chóng, do đó, việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định là hết sức cần thiết nhằm đưa ra các giải pháp, kiến nghị, những cách làm mới nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường khẳng định: Năm 2011, Bắc Ninh đứng thứ 3 toàn quốc về chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT, điều này đã góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 2 toàn quốc. Hội nghị là cơ hội tốt để Bắc Ninh, các Bộ, Ngành của TƯ cùng các tỉnh, thành phố cùng nhau chia sẻ trao đổi kinh nghiệm về công tác triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước; tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác liên doanh, liên kết trên lĩnh vực này, tất cả vì mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp đồng thời là một trong những tỉnh mạnh về CNTT trong cả nước.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, các đại biểu được trao đổi, tìm hiểu về định hướng hoạt động của các Sở, Ngành liên quan trong việc tham mưu cho UBND cấp tỉnh thực hiện ứng dụng CNTT; Tập huấn về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT và đề xuất sửa đổi Nghị định số 102/2009/NĐ- CP; Tham quan thực tế mô hình ứng dụng CNTT tại một số đơn vị điển hình của tỉnh Bắc Ninh.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 16, 17/11/2012.

 

Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)