Bộ TT&TT họp Ban Chỉ đạo phòng, chống các vấn đề tệ nạn xã hội

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 07/11/2012, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Ban Chỉ đạo các vấn đề xã hội và phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ TT&TT đã có buổi làm việc để xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn - Trưởng Ban chỉ đạo đã chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc.


Toàn cảnh buổi làm việc.

Ban Chỉ đạo các vấn đề xã hội và phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm được thành lập theo Quyết định số 164/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ TT&TT để thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ TT&TT thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo công tác tuyên truyền về các vấn đề về xã hội và phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và triển khai tổ chức các hoạt động, các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực các vấn đề an sinh xã hội được Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban quốc gia giao cho Bộ TT&TT.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Tổ trưởng Tổ Thư ký giúp việc đã báo cáo với Thứ trưởng Đỗ Qúy Doãn về một số nội dung chính của dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo các vấn đề xã hội và phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (các vấn đề về tệ nạn xã hội) theo chức năng nhiệm vụ của Bộ TT&TT. Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống các vấn đề về tệ nạn xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động về phòng chống các vấn đề về tệ nạn xã hội tại Bộ TT&TT và Sở TT&TT tại các địa phương; tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Uỷ ban quốc gia phòng, chống các vấn đề về tệ nạn xã hội và các cơ quan có liên quan  khi có yêu cầu; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của các Bộ, Ban, Ngành đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền giáo dục phòng, chống các vấn đề tệ nạn xã hội trên phạm vi cả nước…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Qúy Doãn chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc cần chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các nội dung của Quy chế hoạt động, đồng thời rà soát lại các công việc mà Uỷ ban quốc gia đã giao phó; chuẩn bị báo cáo hoạt động cho các cơ quan, đơn vị liên quan…

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)