Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 25/10/2012, tại trụ sở Bộ TT&TT, 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức khai mạc hội nghị tập nghiệp vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư Pháp Lê Hồng Sơn đã tới dự và hướng dẫn nghiệp vụ soạn thảo và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Tham dự có các cán bộ, công chức từ các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.


Toàn cảnh hội nghị.

Nội dung chương trình tập huấn nghiệp vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được chia làm hai phần chính gồm: một số vấn đề chung về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Việc kiểm tra văn bản được xem là việc làm rất quan trọng, nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật, kịp thời đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ văn bản có nội dung sai trái, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đối tượng hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có chứa quy phạm pháp luật do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành; Quy trình kiểm tra văn bản. Đối với công tác kiểm tra thì quy trình kiểm tra hợp lý, khoa học sẽ giúp cho người kiểm tra thực hiện việc kiểm tra được nhanh chóng, hiệu quả và đạt chất lượng cao…

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)