Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Điều hành Liên minh Bưu chính Thế giới (CA – UPU) nhiệm kỳ 2013-2016

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/10/2012 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Qatar đã diễn ra phiên họp toàn thể Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 25 để xem xét và bầu các vị trí Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Văn phòng Quốc tế UPU, các thành viên Hội đồng Điều hành (CA) và thành viên Hội đồng Khai thác Bưu chính (POC) nhiệm kỳ 2013-2016. Đây là một trong những hoạt động quan trọng đối với sự phát triển của Liên minh và ngành bưu chính trong thời gian tới trước những thách thức toàn cầu về kinh tế và khoa học công nghệ. Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông do thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng dẫn đầu tham dự Đại hội.


Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng dẫn đầu tham dự Đại hội.

Ông Bishar A. Hussein – Quốc tịch Kenya đã trúng cử vị trí Tổng giám đốc và Ông Pascal Clivaz – Quốc tịch Thụy sỹ đã trúng cử vị trí Phó Tổng giám đốc Văn phòng Quốc tế UPU.

Đại hội đã bầu ra 40 thảnh viên Hội đồng Điều hành (CA) và 40 thành viên  Hội đồng Khai thác Bưu chính (POC). Việt Nam đã tham gia ứng cử và đã được Đại hội bầu vào Hội đồng Điều hành (CA) nhiệm kỳ 2013-2016.

Đây là lần thứ ba Việt Nam trúng cử là thành viên Hội đồng Điều hành của UPU. Là đại diện cho Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông cử đoàn do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm trưởng đoàn tham dự Đại hội. Tham gia đoàn có các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và đại diện Bộ Ngoại giao.

Vụ HTQT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)