Khởi động triển khai hợp đồng gói thầu MIC 2.4

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 30/8/2012, tại Hà Nội, Liên danh nhà thầu NCS-SAVIS đã báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phương án triển khai gói thầu MIC 2.4 xây dựng hệ thống tích hợp các dữ liệu thông tin chuyên ngành và ba dịch vụ công.


Gói thầu này có giá trị không quá lớn nhưng khối lượng công việc liên quan đến nhiều bộ phận trong Bộ. Phạm vi của dự án là thực hiện xây dựng và triển khai 3 dịch vụ công trực tuyến bao gồm: dịch vụ đăng ký cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản; dịch vụ đăng ký danh mục nhập khẩu xuất bản phẩm; dịch vụ đăng ký cấp phép nhập khẩu thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện. Đơn vị thụ hưởng là Cục Xuất bản, Cục Viễn thông, các doanh nghiệp nhậu khẩu xuất bản phẩm, nhà xuất bản, người dân và doanh nghiệp. Các dịch vụ phải được xây dựng trên công nghệ web và tích hợp trên cổng thông tin điện tử của Bộ, dễ dàng nâng cấp, bảo mật cao, giao diện đơn giản, thuận tiện.

Tại buổi báo cáo, Liên danh nhà thầu NCS-SAVIS đã báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phương án triển khai gói thầu MIC 2.4 bao gồm: mục tiêu, phạm vi của dự án, yêu cầu của dự án, yêu cầu hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các đơn vị phối hợp thực hiện, kế hoạch triển khai, các sản phẩm bàn giao, mô hình tổ chức thực hiện dự án, những rủi ro và biện pháp khắc phục.

Dự kiến từ khi lập kế hoạch đến khi bàn giao sản phẩm gồm đào tạo, chuyển giao công nghệ, chuyển giao dự án là 32 tuần.

Đại diện các Cục Viễn thông, Cục Xuất bản đóng góp ý kiến cho việc triển khai gói thầu như các điều kiện về cơ sở vật chất, bảo mật thông tin do doanh nghiệp đăng ký.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã phát biểu chỉ đạo các đơn vị hữu quan thuộc Bộ cần phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, bám sát bản kế hoạch để đảm bảo tiến độ. Các nhà thầu cũng cần tuân thủ chặt chẽ các cam kết.
 

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)