Bộ TT&TT đề xuất sửa đổi Nghị định số 102/2009/NĐ-CP

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 12/07/2012, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã có buổi làm việc với Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư Ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Tham dự buổi họp có đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính…


Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chủ trì cuộc họp.

Trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã ban hành tổng cộng 08 thông tư, 01 quyết định, 05 định mức hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 102. Đến nay, các văn bản hướng dẫn quản lý đầu tư ứng dụng CNTT cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, do đây là Nghị định đầu tiên về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT nên qua quá trình triển khai đã bộc lộ một số bất cập cần sửa đổi.

Với đặc thù của CNTT, phần cứng công nghệ thay đổi nhanh chóng, giá thiết bị giảm mạnh theo thời gian, phần mềm có nhiều loại như phần mềm nội bộ, phần mềm thương mại nên trong quá trình triển khai đã gặp không ít khó khăn như: việc xác định nhu cầu, đầu bài; khó thiết kế, nhất là phần mềm nội bộ; triển khai xây dựng phần mềm; trong vận hành, bảo dưỡng. Do vậy định hướng sửa đổi nhằm rút ngắn quy trình thực hiện để phù hợp với sự thay đổi công nghệ nhanh chóng của CNTT và phù hợp với các hệ thống văn bản khác cụ thể là Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

Theo Ban soạn thảo và Tổ biên tập cho biết nội dung dề xuất sửa đổi gồm 52 nội dung và chia thành 4 nhóm chính sau:

Nhóm 1: Về trình tự, thủ tục đầu tư đề xuất sửa đổi tùy theo tính chất, quy mô của phần ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án đầu tư không có xây dựng công trình, người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định việc quản lý phần ứng dụng CNTT trên như một hạng mục thuộc dự án hoặc tách ra thành dự án ứng dụng CNTT độc lập theo quy định tại Nghị định này; Trường hợp phần ứng dụng CNTT được quản lý như một hạng mục thuộc dự án, việc quản lý chi phí, quản lý chất lượng theo quy định tại Nghị định này và các văn bản hướng dẫn. Ngoài ra trong nhóm này, Ban soạn thảo và Tổ biên tập cũng đề xuất sửa một một số nội dung khác như: Quy định về phân loại các dự án; sửa đổi về quy định lập đề cương và dự toán chi tiết, sửa đổi quy định về chủ đầu tư, về phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư, bỏ bớt một số quy định chưa thực sự cần thiết, chưa thực sự phù hợp với CNTT, làm chậm tiến độ dự án.

Nhóm 2: Về quản lý chi phí đề xuất thay đổi cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư, tổng dự toán, đưa một số chi phí từ chi phí thiết bị sang chi phí xây lắp, làm rõ khái niệm chi phí kiểm thử phần mềm là chi phí riêng biệt, nằm trong chi phí tư vấn đầu tư; việc xác định giá trị phần mềm nội bộ ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư đơn giản hơn.

Nhóm 3: Về điều kiện năng lực đề xuất sửa đổi theo hướng tích lũy kinh nghiệm và xét tương đương.

Nhóm 4: Các nội dung khác, đề nghị sửa đổi lại một số quy định không rõ ràng, như định nghĩa dự án ứng dụng CNTT, vốn sự nghiệp không được đầu tư mới…
 

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)