Bộ Thông tin và Truyền thông sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2012

(Mic.gov.vn) - Ngày 09/07/2012, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2012. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các Thứ trưởng, Lãnh đạo là cấp trưởng, phó các đơn vị chức năng thuộc Bộ và các đại diện các Sở TT&TT (dự họp thông qua cầu truyền hình trực tuyến).


Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe Thứ trưởng Lê Nam Thắng báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Bộ TT&TT. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm Bộ đã nhanh chóng triển khai có hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước. Luôn bám sát, tích cực và nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và chỉ đạo điều hành chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong 6 tháng qua, Bộ cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Ngành thông tin và truyền thông. Các Thông tư do Bộ ban hành đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý tạo điều kiện thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông trong quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. Bộ đã kịp thời ban hành Chương trình hành động của Ngành thông tin và truyền thông thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016. Công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng được tăng cường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra cho Ngành. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm này, doanh thu hai lĩnh vực bưu chính, viễn thông (số liệu 5 tháng đầu năm 2012) ước đạt 60,3 nghìn tỷ đồng (đã tăng 12,6 % so với cùng kỳ năm 2011).

Thứ trưởng Lê Nam Thắng phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động báo chí, xuất bản tiếp tục phát triển theo định hướng của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Theo đó, đầu năm 2012 toàn ngành xuất bản đã xuất bản được 8.971 đầu sách (đạt 96% so với cùng kỳ năm 2011), với 157.295.215 bản sách (đạt 90% so với cùng kỳ năm 2011); cấp 33 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh với 109.800 bản. Đến nay, toàn quốc có 64 nhà xuất bản; 119 Công ty Phát hành sách tỉnh, thành phố; 70 Công ty TNHH văn hoá tư nhân; 13.700 Trung tâm, siêu thị nhà sách, hộ kinh doanh sách; trên 1.500 cơ sở in công nghiệp (trong đó có khoảng 130 cơ sở in thuộc Trung ương và 1.370 cơ sở in địa phương) với tôn chỉ, mục đích hoạt động gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản.

Mạng lưới bưu chính công cộng hiện nay với số lượng điểm phục vụ bưu chính 14.911 điểm, trong đó có 2.545 bưu cục, 8.095 điểm Bưu điện Văn hóa xã, 2.776 đại lý bưu chính, 1.495 thùng thư công cộng; bán kính phục vụ bình quân trên 01 điểm phục vụ bưu chính 2,66 km; số dân phục vụ bình quân trên 01 điểm phục vụ bưu chính 5.922 người. Bên cạnh đó, Lĩnh vực bưu chính cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, chào mừng các sự kiện lớn của đất nước như: ban hành chương trình phát hành tem bưu chính năm 2013; thẩm định hồ sơ thiết kế và ban hành các bộ tem bưu chính: “Tết Nhâm Thìn”, "Cầu mái ngói", "Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tôn Thất Tùng"...

Sự kiện nổi bật trong 6 tháng đầu năm của Viễn thông, Tần số Việt Nam là việc vệ tinh Vinasat-2 của Việt Nam đã được phóng thành công lên quỹ đạo. Sự kiện này đã góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, số thuê bao điện thoại phát triển mới sáu tháng đầu năm ước tính đạt 5498,9 nghìn thuê bao, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2011, bao gồm: 13,7 nghìn thuê bao cố định, bằng 41,7% cùng kỳ và 5485,2 nghìn thuê bao di động, tăng 18,4%. Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 6/2012 ước tính đạt 135,9 triệu thuê bao, tăng 2,3% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm 15,2 triệu thuê bao cố định, giảm 1,8% và 120,7 triệu thuê bao di động, tăng 2,8%. Số thuê bao internet trên cả nước tính đến cuối tháng 6/2012 ước tính đạt 4,4 triệu thuê bao, tăng 26,5% so với cùng thời điểm năm trước. Số người sử dụng internet tại thời điểm cuối tháng Sáu năm 2012 ước tính đạt 32,4 triệu người, tăng 10,4% so với cùng thời điểm năm 2011. Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông sáu tháng đầu năm nay ước tính đạt 74,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2011.

Lĩnh vực CNTT cũng có nhiều chuyển biến tích cực, Bộ đã chỉ đạo triển khai các đơn vị thực hiện tốt các công việc như: Thành lập Hội đồng Giám đốc CNTT các cơ quan nhà nước ở Trung ương, các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp; thành lập tổ công tác về An toàn thông tin của Bộ;...Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt, Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT và Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo đang được triển khai sâu rộng. Theo báo cáo đánh giá Chính phủ điện tử năm 2012 của Liên hợp quốc, xếp hạng của Việt Nam tăng 7 bậc, xếp thứ 4 Đông nam á, thứ 9 Châu á và thứ 83 thế giới.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Thông qua các buổi làm việc, nhiều chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể được xác lập giúp cho công tác thông tin và truyền thông ngày càng phát triển sâu, rộng như: xây dựng Chương trình phối hợp với Bộ Nội vụ nhằm thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính; Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2017 nhằm nâng cao vai trò của xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong ứng dụng và phát triển CNTT...

Các đại biểu tham dự tại khu vực 18 Nguyễn Du

Trong 6 tháng cuối năm theo dự kiến, Bộ sẽ tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Tập trung nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền làm cho các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội nhận thức sâu sắc về tình hình thế giới, trong nước, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản đã đăng ký với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tập trung triển khai thực hiện các đề án lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015; Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác QLNN ở địa phương. Hướng dẫn các Sở TT&TT thực hiện tốt chức năng QLNN về lĩnh vực thông tin và truyền thông; Phát triển mạnh các dịch vụ bưu chính, viễn thông và internet; tăng cường phủ sóng phát thanh, truyền hình đến vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước; Kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, nhân sự của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khi Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ được ban hành; Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, quản lý chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước; Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tích cực chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế. Tăng cường thông tin đối ngoại và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Cụ thể đối với 05 lĩnh vực Bộ quản lý, trong 6 tháng cuối năm những công việc trọng tâm cần phải thực hiện: Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật như: Dự thảo Quyết định Sửa đổi Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Tiến hành tổng kết và triển khai xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 61/2002/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí và các văn bản khác; Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi trình Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 4 (dự kiến tháng 10/2012; Triển khai xây dựng Đề án ĐBĐVHX, quy định quản lý về ĐBĐVHX; Tăng cường công tác thực thi quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý thuê bao di động trả trước, công tác khuyến mại, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo chất lượng tốt, giá cước hợp lý trên cơ sở giá thành; Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy hoạch tần số...

Tại hội nghị, đại diện các Sở TT&TT đã phát biểu ý kiến về những khó khăn trong triển khai công tác quản lý Nhà nước tại địa phương. Các ý kiến phản ánh mọi vướng mắc trong các lĩnh vực hoạt động của Bộ và một số vấn đề về cơ chế chính sách như: việc quản lý thuê bao di động trả trước; các vi phạm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; tiến độ triển khai xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 97 để địa phương có cơ sở quản lý các đại lý internet và trò chơi điện tử trên mạng; chế độ ưu đãi với cán bộ chuyên trách về lĩnh vực CNTT, báo chí (trong việc cấp thẻ nhà báo cho cán bộ ở đài phát thanh truyền hình cấp huyện, xã)… Đặc biệt có 03 vấn đề mà hầu hết các Sở đều quan tâm: Việc cơ cấu lại tổ chức, bộ máy và hoạt động của Sở TT&TT đến cấp huyện, xã; Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 cần được tích cực triển khai; Thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước để đẩy mạnh Đề án “Sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT”. Ngoài ra, một số Sở TT&TT cũng kiến nghị với Bộ về việc nên xây dựng thương hiệu cho Bộ về hoạt động thông tin tuyên truyền; có hướng dẫn về việc dùng chung cơ sở hạ tầng tại các địa phương, hướng dẫn về việc xây dựng chính quyền điện tử; Bộ cần tăng cường các chuyến khảo sát và tiếp xúc với địa phương để có hướng dẫn cụ thể về các lĩnh vực mà Bộ giao cho các Sở triển khai, thực hiện; Đẩy nhanh Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở; có văn bản hướng dẫn về công tác lưu trữ văn bản điện tử tại địa phương và tăng cường công tác hỗ trợ cho các tỉnh/thành phố về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước…

Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ TT&TT có liên quan đã có ý kiến trả lời các kiến nghị của các Sở TT&TT.

Cục Viễn thông cho biết sẽ phối hợp với VNPT sẽ đưa mạng chuyên dùng vào sử dụng. Đối với công tác khuyến mại, Cục sẽ giao cho Sở TT&TT quản lý để giảm số lượng sim rác. Đối với việc quản lý thuê bao di động trả trước Cục cũng sẽ phối hợp với Bộ Công An để tăng cường quản lý hơn nữa trong thời gian tới…

Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử trả lời về việc kiến nghị của các Sở về việc sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 97 (văn bản quản lý về trò chơi điện tử trên mạng, quản lý mạng xã hôi và các trang thông tin điện tử), hiện tại, Nghị định đang được Cục và Cục Viễn thông triển khai xây dựng và sẽ sớm trình Chính phủ trong thời gian tới đây. Việc cấp thẻ nhà báo cho các đài phát thanh truyền hình cấp huyện, xã phải dựa trên quy định đề nghị của đài phát thanh truyền hình tỉnh/thành phố.

Về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Cục Ứng dụng CNTT đã có ý kiến trả lời về vấn đề mà các Sở quan tâm và kiến nghị với Bộ. Trong thời gian tới, Cục sẽ đôn đốc và yêu cầu các địa phương cung cấp lộ trình việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang tin điện tử. Đối với việc lưu trữ văn bản điện tử, Cục cũng cho biết Ban soạn thảo đang xây dựng Nghị định về lưu trữ văn bản điện tử và đang trình Chính phủ để có thể sớm ban hành. Về việc hướng dẫn kế hoạch ứng dụng CNTT và kế hoạch CNTT năm 2013, Cục đã hoàn thiện và sẽ gửi tới các Sở trong thời gian tới đây.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng  Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã nêu một số hạn chế trong công tác 6 tháng đầu năm của Bộ TT&TT: Việc xây dựng các đề án, các văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ còn chậm, nhiều  đơn vị hoàn thành không đúng quy hoạch đã đề ra; Một số cơ quan báo chí vi phạm tôn chỉ mục đích; Việc thực hiện quyết toán chương trình viễn thông công ích đến 2010 (Chương trình 74) còn chậm; hoạt động của Tổng công ty VTC còn nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém cần nhìn nhận để VTC cố gắng hoàn thiện lại; việc quản lý thông tin trên internet còn nhiều bức xúc, đặc biệt là trò chơi điện tử trên mạng; việc quản lý thông tin thuê bao di động trả trước (Thông tư 04 về thuê bao di động trả trước) chưa được triển khai thực hiện triệt để. Với những tồn tại và hạn chế này, Bộ trưởng mong muốn các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các Sở  TT&TT cần tăng cường  tham mưu cho Bộ để Bộ có thể thực hiện tốt công tác trong 6 tháng cuối năm 2012.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các cơ chế chính sách; chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện đúng tôn chỉ của Đảng và Nhà nước; hoàn thiện và kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ TT&TT và các Sở TT&TT; thực hiện rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Tăng cường công tác kế hoạch tài chính ở các cấp; tích cực làm việc với Bộ Tài chính để xây dựng Thông tư về phí thương quyền; việc tổ chức tái cấu trúc bộ máy giao cho Viện chiến lược TT&TT và Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ TT&TT tiến hành triển khai và xây dựng phương án; nghiên cứu và hoàn thiện công tác cấp phép và các nội dung quản lý trong lĩnh vực phát thanh truyền hình; chuẩn bị tốt các tiền đề cho việc xây dựng Nghị quyết Trung ương XIII; Tham mưu giúp Bộ chính trị xây dựng Nghị quyết về ứng dụng CNTT; Tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách; chuẩn bị tốt dự án luật về thông tin số để trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất; đầy mạnh tăng cường quốc tế, tuyên truyền thông tin đối ngoại; tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết trung ương IV khóa XI; Phát huy và đẩy mạnh hơn nữa những thành tích của Trang thông tin điện tử Bộ TT&TT trong việc đưa thông tin về hoạt động của Bộ nhanh chóng và chính xác...

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)