Công tác kiểm tra hoạt động các CA công cộng năm 2012

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 30/5/2012, Cục Ứng dụng CNTT – Bộ TT&TT đã báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng về công tác kiểm tra các Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng (CA công cộng) của các đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Tham dự buổi làm việc có đại diện của 08 doanh nghiệp được Bộ TT&TT cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực Chữ ký số công cộng.


Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của đại diện Cục Ứng dụng CNTT, kế hoạch kiểm tra các CA công cộng năm 2012 được Lãnh đạo Cục tiến hành từ ngày 24/02 đến ngày 16/03/2012 với 06 doanh nghiệp được kiểm tra, đây là những doanh nghiệp đã được cấp phép và cấp chứng thư số. Theo kết quả kiểm tra, các CA công cộng này cơ bản đã đảm bảo các điều kiện về chủ thể, nhân sự, tài chính và kỹ thuật. Hệ thống kỹ thuật được đầu tư đáp ứng tuân thủ các quy chuẩn và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng, thiết kế và đầu tư theo mô hình có hệ thống dự phòng đã phát huy tác dụng. Một số CA có sự điều chỉnh về nhân sự và hệ thống kỹ thuật để phù hợp và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, hiện tại hoạt động này, còn gặp một số khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ như: Các loại chứng thư SSL và CodeSigning chưa được phổ biến do chứng thư số của Việt Nam chưa được công bố rộng rãi. Về kiến nghị với Bộ TT&TT, các CA mong muốn Bộ sớm nâng cấp RootCA quốc gia đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để tạo tiền đề cho cơ sở hạ tầng khóa công khai của Việt Nam được quốc tế công nhận, đưa chứng thư số của RootCA vào các trình duyệt thông dụng; Tăng cường hỗ trợ các phương án kỹ thuật và đào tạo pháp lý cho đội ngũ vận hành hệ thống CA bằng việc tổ chức các lớp đào tạo định kỳ để các CA cập nhật thông tin về tình hình an toàn thông tin, các quy định mới có liên quan đến dịch vụ chứng thực chữ ký số và giao dịch điện tử; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chữ ký số và cảnh báo các trường hợp sai phạm; hợp tác thành lập quỹ đầu tư nghiên cứu phát triển các ứng dụng chữ ký số; đề xuất trang thông tin của Bộ có đường link dẫn đến danh sách các CA đã được cấp phép cung cấp dịch vụ và đến trang rootca.gov.vn để các tổ chức, cá nhân tham chiếu; tăng thời hạn cấp phép chứng thực chữ ký số của các CA… 

Tại buổi làm việc, đại diện các CA cũng đã trao đổi, chia sẻ, đóng góp ý kiến nhằm đưa hoạt động cung cấp dịch vụ chữ ký số phát triển rộng rãi trên thị trường như: tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vai trò của chữ ký số cho doanh nghiêp và cá nhân; tiến hành xây dựng các kế hoạch và tư vấn quốc tế để chữ ký số Việt Nam sớm được quốc tế công nhận; xây dựng giá sàn chung cho dịch vụ chứng thực chữ ký số để đảm bảo thị trường cạnh tranh lành mạnh.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết Bộ đang triển khai thành lập hội đồng giám đốc CNTT trong doanh nghiệp, đây cũng là điều kiện để tuyên truyền về vai trò của chữ ký số trong hoạt động của doanh nghiệp. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh sẽ chỉ đạo Cục Ứng dụng CNTT từng bước xây dựng các nội dung liên quan để đảm bảo thị trường chứng thực chữ ký số cạnh tranh lành mạnh và được quốc tế công nhận trong thời gian sớm.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)