Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của 3 doanh nghiệp vi phạm Luật Viễn Thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 23/05/2012, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã ký ban hành các Quyết định thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của một số doanh nghiệp. Cụ thể :


Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông - 18 Nguyễn Du, Hà Nội

- Quyết định số 884/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 1348/GP-BTTTT ngày 08/09/2008 do Bộ TT&TT cấp cho Công ty TNHH Dương Quốc.

- Quyết định 883/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 796/QĐ-BTTTT ngày 12/06/2009 do Bộ TT&TT cấp cho Công ty TNHH truyền thông Việt Toàn Cầu.

- Quyết định số 862/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 628/QĐ-BTTTT ngày 14/05/2009 do Bộ TT&TT cấp cho Công ty TNHH Một thành viên kết nối mạng ngôi sao (SNLINK).

Các doanh nghiệp trên đã vi phạm quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 39 Luật Viễn thông (Không triển khai trên thực tế nội dung quy định trong giấy phép viễn thông được cấp sau thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp giấy phép).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2012.

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)