Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở năm 2012 và công tác chuẩn bị thực hiện chương trình giai đoạn 2013- 2015

(Mic.gov.vn) - Sáng 18/05/2012 tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2012 và công tác chuẩn bị thực hiện chương trình giai đoạn 2013- 2015 tại 48 điểm cầu truyền hình trên cả nước. Tới dự Hội nghị có ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, đại diện lãnh đạo một số Bộ, Ngành có liên quan, đại diện lãnh đạo các sở TT&TT thông qua cầu truyền hình.


Thứ trưởng Trần Đức Lai phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Ban quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở Năm 2011: Với dự án 1, đã khảo sát, điều tra thực trạng đội ngũ làm công tác thông tin và tuyên truyền tại cơ sở giai đoạn 2011- 2015 tại tối đa 3.296 xã; xuất bản khoảng 3.200 quyển sách và sao in khoảng 3.200 bộ tài liệu; đối với dự án 2: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở. triển khai tại 8 tỉnh gồm:Yên Bái, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Đắc Lắc, Kiên Giang và Quảng Trị. Mục tiêu xây dựng mới, nâng cấp 32  trạm PT-TH, truyền thanh xã, trong đó xây dựng mới 2 trạm và nâng cấp 30 trạm, xây dựng mới, nâng cấp 41 Đài truyền thanh không dây công suất 50W, hỗ trợ cung cấp 40 bộ thiết bị nghe, xem, các thiết bị phụ trợ cần thiết cho các xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, dự án đầu tư phát triển và trong điều kiện thời gian thi hành Thông tư 131/2011/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 22/9/2011 chỉ có khoảng 1,5 tháng  nên không thể kịp triển khai xong các thủ tục quản lý đầu tư năm 2011. Vì vậy, Bộ TT&TT đã báo cáo và được Thủ tướng cho phép chuyển nguồn vốn sang năm 2012 tiếp tục thực hiện. Với dự án 3: Tăng cường nội dung TT&TT về cơ sở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Xây dựng 15 chương trình truyền thông cho 21 tỉnh; sản xuất 105 tác phẩm truyền hình cho 21 tỉnh miền núi ; sản xuất 70 tác phẩm truyền hình phù hợp với yêu cầu và đặc thù tuyên truyền của các địa phương như Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ an, Quảng Ngãi, Kiên Giang. Trước đó, năm 2010, tỷ lệ thu được tín hiệu sóng phát thanh của Đài truyền hình địa phương mới đạt trên 89%; số xã có trạm truyền thanh xã mới đạt 83,4 %,nhiều đài truyền thanh xuống cấp, hư hỏng thiết bị, thiếu kinh phí tu dưỡng… Gần 2.200 xã chưa thu được tín hiệu sóng truyền hình mặt đất; cả có gần 2 triệu hộ gia đình chưa có ti vi, gần 18 triệu hộ chưa có máy thu thanh….

Năm 2012, Chương trình sẽ thực hiện 03 dự án thành phần Dự án 1: Tăng cường năng lực cán bộ TT&TT cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Bộ TT&TT hoàn thiện khung tài liệu, tổ chức tập huấn, in tài liệu tập huấn. Với các địa phương, kinh phí đã giao cho 48 tỉnh/ thành phố. Chia làm 2 nhóm tỉnh: Đối với 21 tỉnh đã thực hiện dự án 1 năm 2011, trong năm 2012 cần tổ chức thực hiện ít nhất 1 lớp đào tạo, tập huấn. Đối với 27 tỉnh mới tham gia Chương trình từ năm 2012, tổ chức ít nhất 2 lớp đào tạo, tập huấn. Các địa phương tự bố trí nguồn ngân sách địa phương. Dự án 2: Kinh phí phân bổ cho Bộ TT&TT, Bộ Công an. Xây dựng mới ít nhất 04 Đài truyền thanh xã, nâng cấp 02 Đài truyền thanh huyện hoặc 2 trạm phát lại PTTH khu vực. Nhu cầu rất lớn, do các địa phương tự lựa chọn, ưu tiên các địa bàn khó khăn nhất của 48 tỉnh. Dự án 3: Sản xuất các chương trình PTTH cho các địa phương, Thiết lập một số cụm thông tin tại cửa khẩu, biên giới phục vụ thông tin đối ngoại.

Trong giai đoạn 2013 – 2015, Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở sẽ tập trung hoàn thành một số mục tiêu sau: Đảm bảo 100% số xã thuộc phạm vi chương trình có đối ngũ cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả đài, trạm truyền thanh và các trang thiết bị tác nghiệp; Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật hệ thống thông tin truyền thông cơ sở cho các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo nhằm: Đảm bảo hầu hết các xã khu vực miền núi, vùng xâu, vùng xa, biên giới và hải đảo được phủ sóng truyền thanh, truyền hình mặt đất; đảm bảo đầu tư thiết lập mới đài truyền thanh cho xã chưa có đài truyền thanh thuộc phạm vi của Chương trình để đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin cho nhân dân, phù hợp với xu hướng đổi mới công nghệ, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo nhằm đảm bảo 100% xã thuộc chương trình được cung cấp các dịch vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp, giới thiệu các kinh nghiệm, các gương điển hình tiên tiến trong sản xuất, hoạt động xã hội; phổ biến các thông tin về bảo tồn văn hóa, phục vụ đồng bào các dân tộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo…Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai cho rằng: Thời gian qua các tỉnh, các đơn vị đã hiểu và nhận thức đúng chương trình này. Đây là một chương trình rất quan trọng liên quan trực tiếp đến lợi ích người dân và người dân được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình này, đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu vùng xa. Thứ trưởng cũng yêu cầu trong thời gian tới, các Sở TT&TT có ý kiến tham mưu cho các tỉnh để triển khai dự án được hiệu quả và thông suốt hơn trong năm 2012 và giai đoạn tiếp theo. Thứ trưởng Trần Đức Lai thay mặt Bộ TT&TT cảm ơn các ý kiến đóng góp của các Sở TT&TT các tỉnh và khẳng định Bộ TT&TT sẽ ghi nhận và xem xét giải quyết trong thời gian tới…

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)