Việt Nam được đánh giá cao trong việc tổ chức Hội nghị lần thứ 45 nhóm công tác viễn thông và công nghệ thông tin (APEC TEL 45)

(Mic.gov.vn) - Hội nghị lần thứ 45 nhóm công tác viễn thông và công nghệ thông tin (APEC TEL 45) đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 05- 11/04/2012.


Đại diện đoàn công tác báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng

Hội nghị APEC TEL 45  được tổ chức bao gồm các nội dung chính: Kỳ họp lần 2 Nhóm Chuyên gia về chống tội phạm mạng (do Hoa Kỳ và Việt Nam đồng chủ trì) diễn ra trước APEC TEL 45, từ 3 đến 4/4/2012; các hội thảo chuyên đề nằm trong khuôn khổ các dự án đã được APEC phê duyệt diễn ra từ ngày 5 đến 7/4/2012; nhóm đặc trách về thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) diễn ra từ ngày 5 đến 7/4/2012; hội nghị bàn tròn dành cho các doanh nghiệp và hội nghị bàn tròn dành cho các nhà quản lý diễn ra trong ngày 5/4/2012; phiên họp của ba nhóm chuyên trách về tự do hóa, phát triển ICT và an ninh mạng; phiên họp toàn thể diễn ra ngày 9 và ngày 11/4/2012; phiên họp lần thứ nhất TELSOM1 để chuẩn bị văn kiện cho TELMIN9 diễn ra vào ngày 11/4/2012 và các hoạt động khác nhằm mục tiêu tăng cường hợp tác trong nội khối.

Đoàn tham gia APEC TEL 45  của Bộ TT& TT gồm 25 cán bộ là đại diện của các đơn vị như Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Viễn thông, Vụ CNTT, Vụ Khoa học công nghệ, Quỹ viễn thông công ích, Viện chiến lược thông tin và truyền thông... Đoàn Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia APEC TEL 45 với nhiều phiên họp và đóng góp nhiều nội dung lớn tạo dấu ấn đậm nét với đoàn khách quốc tế. Hội nghị đã đánh giá cao Đoàn Việt Nam cả về nội dung tham gia lẫn quá trình tổ chức.

Tại hội nghị APEC TEL 45, Quỹ Viễn thông công ích đã chủ trì xây dựng và trình bày đề xuất dự án mới liên quan đến nâng cao năng lực quản lý các dự án ICT phổ cập ở các vùng nông thôn, vùng sâu và vùng xa. Đề xuất đã được APEC TEL 45 thông qua (xếp ưu tiên thứ nhất).  Ngoài ra, Viện chiến lược thông tin và truyền thông cũng đã chủ trì xây dựng và trình bày đề xuất mới liên quan đến chính sách phân loại dịch vụ ICT của các nền kinh tế thành viên tại Phiên họp nhóm LSG ngày 10/4/2012. Dự án này được Singapore và Nhật bản ủng hộ và tham gia đồng chủ trì và đã được APEC TEL 45 thông qua (xếp ưu tiên thứ ba). Hiện cả hai đề xuất trên của Đoàn Việt Nam đang được Ban thư ký APEC làm thủ tục thẩm định và trình duyệt từ các cấp có thẩm quyền. Đó là một số kết quả đáng ghi nhận của Đoàn Việt Nam tại hội nghị APEC TEL 45.

Đoàn công tác của Bộ TT& TT tham dự Hội nghị và đã có buổi báo cáo kết quả với Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng vào hôm nay ngày 08/05/2012. Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế  đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ cho đoàn công tác tham dự APEC TELMIN9 được tổ chức từ 6/8/2012 - 8/8/2012 tại St. Petersburg, Liên Bang Nga. Do đây là văn kiện mang tính định hướng phát triển viễn thông và công nghệ thông tin trong khu vực mà Việt Nam là thành viên, Cục Viễn thông được đề nghị là đơn vị chủ trì xây dựng và tổng hợp các ý kiến của Việt Nam liên quan đến nội dung dự thảo tuyên bố ST. PETERSBURG tại APEC TELMIN9 nhằm đáp ứng các mục tiêu mà APEC TEL 45 đặt ra.

Sau khi nghe báo cáo của Đoàn, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã đánh giá cao kết quả đạt được của Đoàn công tác Việt Nam tại APEC TEL 45. Thứ trưởng cũng cho biết bên cạnh các đơn vị truyền thống tham gia, các các đơn vị mới cũng đã tham gia tích cực và có đóng góp lớn về mặt nội dung. Thông qua việc tham gia hội nghị, các đơn vị cập nhật được các chính sách mới về viễn thông và công nghệ thông tin của thế giới. Ngoài ra, Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị cần chuẩn bị kỹ công tác tham dự của đoàn Việt Nam và nội dung tham gia APEC TELMIN9 tại St.Petersburg, Liên bang Nga.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)