Họp hội đồng giám đốc CNTT của Cơ quan Nhà nước tháng 05/2012

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 07/05/2012, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì buổi họp Hội đồng giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước tháng 5/2012.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì buổi họp.

Tại cuộc họp, một số vấn đề đã được đưa ra để xin ý kiến hội đồng như: Phương án phân bổ kinh phí cho dự án công nghệ thông tin theo Quyết định 1605/QĐ-TTg (Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015) cho năm 2013; Xin ý kiến về nội dung sửa đổi Nghị định 102/2009/NĐ-CP (Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước); Trao đổi về việc triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước; Thảo luận các vấn đề khác do thành viên đề xuất.

Để thực hiện các giao dịch điện tử như nộp hồ sơ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử…, tổ chức – cá nhân phải có chữ ký số. Vậy chữ ký số là gì ?

Chữ ký số là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản: word, excel, pdf…; hình ảnh; video...) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký số được hiểu như con dấu điện tử của doanh nghiệp. Vì vậy, chữ ký số không những chỉ dùng trong việc kê khai thuế, mà người sử dụng còn có thể sử dụng trong tất cả các giao dịch điện tử với mọi tổ chức và cá nhân khác.

Vấn đề được đa số các đại biểu quan tâm đó là việc triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước, theo đại diện Cục quản lý kỹ thuật nghiệp vụ - Ban cơ yếu Chính Phủ đã trình bày hiện trạng và kế hoạch triển khai hệ thống chứng thực chữ ký số trong cơ quan nhà nước. Đến nay, Ban cơ yếu Chính Phủ đã triển khai hàng nghìn chứng thư số cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Giai đoạn 2012 – 2015 sẽ tiếp tục triển khai thiết lập dịch vụ chứng chữ ký số trên mạng truyền số liệu chuyên dùng…

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)