Tăng cường năng lực quản lý tương thích điện từ tại Việt Nam

(Mic.gov.vn) - Quản lý tương thích điện từ tại Việt Nam đã được thực thi từ lâu song cho tới thời điểm này nhận thức của đông đảo người sử dụng thiết bị và doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu về vấn đề này vẫn còn hạn chế. Chính vì vậy, công tác nâng cấp năng lực đo kiểm tương thích điện từ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về vấn đề này trong cộng đồng đang được Bộ TT&TT tích cực triển khai.


Thiết bị mới được trang bị cho phòng đo EMC 3m của Cục Tần số vô tuyến điện

Hiện nay công tác quản lý tương thích điện từ tại Việt Nam đang được triển khai thông qua hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gồm Luật Tần số vô tuyến điện và các Thông tư; các tiêu chuẩn, quy chuẩn do Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; các phòng đo kiểm tương thích điện từ EMC được Bộ Thông tin và truyền thông chỉ định và thừa nhận bao gồm 2 phòng trong nước và khoảng 70 phòng đo của nước ngoài.

Mặc dù đã có Luật Tần số vô tuyến điện và các thông tư về chứng nhận và công bố hợp quy, nhưng hiện nay có rất nhiều các doanh nghiệp sản xuất trong nước không biết hoặc chưa chú trọng các tiêu chí cần phải đạt về EMC đối với sản phẩm của mình. Thực tế qua đo kiểm, qua chứng nhận sản phẩm bắt buộc thì nhiều doanh nghiệp mới biết đến khái niệm EMC và đã có rất nhiều sản phẩm không đạt về EMC qua lần đầu kiểm tra.
 
Ở các nước có nền công nghiệp điện tử phát triển và xuất khẩu điện tử thì các doanh nghiệp phải đầu tư xây dựng phòng thử nghiệm tương thích điện từ. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay không có các doanh nghiệp sản xuất trên quy mô lớn nên không có doanh nghiệp nào đầu tư trang bị phòng thử nghiệm tương thích điện từ. Vì vậy các cơ quan quản lý nhà nước phải đầu tư trang thiết bị này. Hiện nay có 2 cơ quan nhà nước đã đầu tư trang thiết bị đo kiểm tương thích điện từ là phòng đo kiểm của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Cục Tần số vô tuyến điện.

Phòng đo của Cục Tần số được hoạt động từ năm 1999. Đây là công cụ cần thiết và hữu ích trong việc: Quản lý và sử dụng hiệu quả phổ tần số vô tuyến điện; Quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện; Quản lý tương thích điện từ và Thanh tra, kiểm tra.
 
Bên cạnh công tác phục vụ quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện, phòng đo EMC còn là một phòng đo kiểm độc lập để tham gia vào các hoạt động đo kiểm trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu thử nghiệm về EMC của  các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Nghiên cứu phát triển, sản xuất; Nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa trên trị trường Việt Nam; Xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài.
 
Phòng đo tương thích điện từ của Cục Tần số đã trở thành phòng thử nghiệm được công nhận trong hệ thống các phòng thí nghiệm của Việt Nam năm 2000 mã số VILAS 060. Năm 2010, phòng được trang bị mới hệ thống thiết bị phòng đo EMC 3m, công nghệ hiện đại đạt chuẩn quốc tế. Trang thiết bị đo mới này đáp ứng được đầy đủ các phép đo kiểm về EMC (bao gồm đo phát xạ và thử miễn nhiễm điện từ). Tháng 7/2011, hệ thống thiết bị, phòng đo EMC 3m được đưa vào khai thác, sử dụng.
 
Với trang thiết bị đo EMC này, Cục Tần số vô tuyến điện đã có được công cụ cần thiết, sẽ chủ động thực hiện những hoạt động cần thiết, giúp Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt các chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về tần số vô tuyến điện như: xử lý can nhiễu, quản lý về tương thích điện từ và quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện như đã quy định trong Luật Tần số vô tuyến điện.
 
Hiện nay với việc có trang thiết bị đo EMC mới bổ sung, phòng đo kiểm của Cục đã đáp ứng được các quy chuẩn Việt Nam về EMC và phần lớn các yêu cầu đo về EMC ở trong nước cũng như ở phạm vi quốc tế, phục vụ tốt cho quá trình chứng nhận hợp quy cũng như việc quản lý, giám sát sau chứng nhận và công bố hợp quy.

Bên cạnh nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý tần số, chứng nhận hợp quy, phòng đo EMC còn là môi trường thử nghiệm rất hữu ích và cần thiết đối với các đơn vị nghiên cứu, nhà sản xuất trong quá trình nghiên cứu, thiết kế sản phẩm nhằm đưa đến tay người tiêu dùng các sản phẩm có chất lượng, an toàn cao.

Được biết, ngày 10/11/2011 tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Cục Tần số vô tuyến điện sẽ khai trương chính thức đưa phòng đo EMC của Cục vào hoạt động./.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)