Hội nghị giao ban quản lý nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông Quý III năm 2011

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 10/10/2011, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước Quý III năm 2011. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc bộ TT&TT.


Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về công tác thông tin tuyên truyền, trong Quý III/2011, Bộ đã chỉ đạo và định hướng các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước và của Ngành, chú trọng tuyên truyền các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, tăng cường hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuyên truyền về các ngày lễ lớn của dân tộc; Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Bộ đã chủ động tổ chức Hội nghị giới thiệu cho cán bộ chủ chốt về công tác tuyên truyền bảo vệ biên giới, chủ quyền biển đảo.

Thời gian qua, Bộ luôn tập trung tuyên truyền, giải đáp pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện; danh mục các nhiệm vụ, dự án đầu tư triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT” giai đoạn 2011 - 2015; các dự án thuộc Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2011, Chương trình đào tạo nghề cho nông dân góp phần xây dựng nông thôn mới.

Bộ đã tích cực chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện  trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án trong chương trình công tác năm 2011 và các đề án mới phát sinh, do đó trong quý III, đã có 03 Nghị định được Chính phủ ban hành và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành. Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011 – 2015 có ý nghĩa rất quan trọng, là bước định hướng hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích cho cả giai đoạn 2011 – 2015 và góp phần đẩy nhanh việc phổ cập các dịch vụ viễn thông, Internet đến đồng bào các vùng sâu, vùng xa.

Đối với Quý IV/2011 là giai đoạn nước rút hoàn thành nhiệm vụ công tác của năm 2011 và xây dựng chương trình công tác  giai đoạn 2011 - 2016 góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2011-2016) và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Bộ sẽ tập trung làm tốt công tác chỉ đạo thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; xây dựng và hoàn thành các đề án, dự án, các văn bản QPPL theo kế hoạch; Chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc về công tác QLNN ở địa phương; khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong Bộ trong thời gian qua, Bộ trưởng cũng chỉ rõ trong Quý cuối năm các đơn vị thuộc Bộ cần làm tốt các việc sau: Chỉ đạo và định hướng công tác thông tin tuyên truyền các sự kiện và các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; Tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010; Hội thảo quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2011; Tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Luật Xuất Bản; Tổ chức Hội nghị Điểm Bưu điện Văn hóa xã; Phục vụ tốt đoàn công tác kiểm toán của Nhà nước về làm việc tại Bộ; Tiếp tục triển khai Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở năm 2011 và hoàn thiện xây dựng chương trình mục tiêu giai đoạn 2011-2015; Tập trung xây dựng Đề án An toàn thông tin trên mạng Internet mà Thủ tướng Chính phủ đã giao; Xây dựng đề án hỗ trợ họp trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã, phường; Hoàn thành nội dung sửa đổi Nghị định 97 về quản lý Internet; Khẩn trương xây dựng quy định về phí thương quyền trong hoạt động viễn thông; Đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình và giải ngân năm 2011; Văn phòng Bộ phối hợp với Nhà thầu sớm hoàn thành sân Bộ; Hoàn thành tốt các Đề án trình Chính phủ trong chương trình công tác Tháng 10; Làm tốt công tác tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng và xây dựng chương trình công tác năm 2012.  

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)