Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Quyết định “Quy hoạch phát triển viễn thong quốc gia đến năm 2020”

(Mic.gov.vn) - Sáng nay 07/10/2011, Viện Chiến lược TT&TT tiếp tục báo cáo Thứ trưởng Lê Nam Thắng về việc xây dựng nội dung Dự thảo Quyết định “Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020”, đồng thời nghe ý kiến đóng góp của các thành viên Ban soạn thảo để tập hợp và gửi xin ý kiến các Bộ, Ngành Trung ương.


Thứ trưởng Lê Nam Thắng nghe báo cáo về quá trình soạn thảo và xây dựng Quyết định Quy hoạch về viễn thông.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT - Tổ trưởng Tổ biên tập, Quy hoạch phát triển viễn thông và internet đến năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07/02/2006 đã hết hiệu lực. Mặt khác, môi trường pháp luật chung đã có nhiều thay đổi, thị trường viễn thông chuyển mạnh từ độc quyền sang cạnh tranh. Bộ TT&TT cần sớm xây dựng quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia.

Quy hoạch viễn thông là quy hoạch tổng thể xác định mục tiêu, nguyên tắc, định hướng phát triển thị trường viễn thông, cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ, dịch vụ viễn thông. Đối tượng điều chỉnh là các doanh nghiệp viễn thông trong nước và nước ngoài tại Việt Nam; các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Định hướng phát triển giai đoạn này hướng tới phát triển mạng lưới, thị trường, dịch vụ và công nghệ của viễn thông.

Đại diện các đơn vị cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp cho việc xây dựng nội dung, chỉ tiêu, định hướng của Quyết định. Trong quá trình soạn thảo và xây dựng, Tổ biên tập cần có sự nghiên cứu kỹ cho định hướng từng giai đoạn; cần có giải pháp đẩy mạnh định hướng để có thể cấp phép cạnh tranh, điều chỉnh thị trường để huy động được nguồn lực nhiều hơn; bổ sung thêm các chỉ số về truyền hình mặt đất.

Kết luận buổi làm viêc, Thứ trưởng Lê Nam Thắng chỉ đạo Tổ biên tập cần quan tâm tới một số vấn đề của dự thảo như: Định hướng cho phát triển thị trường, định hướng về dịch vụ công nghệ vì viễn thông là một ngành kinh tế, có sự đóng góp cho xã hội và nâng cao đời sống cho người dân. Về số liệu sử dụng trong nội dung của Quyết định, Thứ trưởng chỉ đạo Tổ soạn thảo sử dụng các số liệu điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010 (sau khi Bộ TT&TT công bố).

Trước đó, ngày 20/09/2011, Viện Chiến lược TT&TT cũng đã có buổi làm việc, báo cáo với Thứ trưởng Lê Nam Thắng về Dự thảo Quyết định "Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020", đồng thời gửi công văn xin ý kiến đóng góp của một số đơn vị chức năng thuộc Bộ và các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)