Tập huấn công tác Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2011

(Mic.gov.vn) - Từ ngày 21 đến 22/7/2011, Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2011 tại Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.


Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Đào tạo – Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Bích - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Lãnh đạo các sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra, các Ban Công đoàn Bộ, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và đại diện các Ban Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông đã được đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng đào tạo – Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn truyền đạt về những nội dung hoạt động Công đoàn cơ sở; hướng dẫn việc thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa X) với những điểm mới. Cụ thể, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) đã quyết định đưa Huy hiệu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Trong Điều lệ cũng quy định Công đoàn cơ sở có từ 30 đoàn viên trở lên thì phải bầu Ủy ban Kiểm tra công đoàn; Điều lệ cũng quy định tại Đại hội Công đoàn cơ sở khi triệu tập đại biểu dự đại hội (Công đoàn cơ sở có từ 150 đoàn viên trở lên) gồm Đại biểu đương nhiên là Ban Chấp hành đương nhiệm, trong nhiệm kỳ mà ủy viên Ban Chấp hành chỉ dự họp Ban Chấp hành không quá 50% kỳ họp thì coi như không được đại biểu đương nhiên nữa...

Ngay sau lớp tập huấn kết thúc, các học viên sẽ có trách nhiệm truyền đạt lại những kiến thức này tới các cán bộ, đoàn viên công đoàn tại cơ quan, đơn vị mình, góp phần nâng cao nhận thức trong công tác hoạt động Công đoàn cơ sở và đổi mới nội dung công tác công đoàn thời gian tới./.

Bùi Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)