Bộ TT&TT trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 19/7/2011, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho hai cán bộ của Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC và Ban quản lý dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam.


Bộ trưởng Lê Doãn Hợp trao quyết định và tặng hoa 2 cán bộ mới được bổ nhiệm

Theo quyết định được công bố, Bộ trưởng Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm ông Phan Hữu Phong, Phó giám đốc Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam sang giữ chức vụ Giám đốc ban quản lý dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam; điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thắng, Trưởng phòng Kỹ thuật tin học Trung tâm Internet Việt Nam giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)