Bộ TT&TT triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011 trong lĩnh vực CNTT

(Mic.gov.vn) - Chiều 11/07/2011, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã có buổi làm việc với một số đơn vị chức năng CNTT thuộc Bộ TT&TT đánh giá kết quả kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2011 và Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011 trong lĩnh vực CNTT Bộ TT&TT.


Trong 6 tháng đầu năm 2011, Bộ TT&TT đã triển khai một số công việc cụ thể trong lĩnh vực CNTT sau: Công tác xây dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Công tác xây dựng và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ; Công tác chỉ đạo, điều hành Triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; Chỉ đạo công nghiệp CNTT; Triển khai ứng dụng CNTT trên phạm vi toàn quốc và triển khai ứng dụng CNTT tại Bộ TT&TT; An toàn thông tin; Hợp tác quốc tế về CNTT. Một số công tác nổi bật trong lĩnh vực như: Thẩm định Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011 – 2015 của các Bộ, Ngành, địa phương; Hoàn thành báo cáo Thủ tướng chính phủ về tình hình thực hiện chỉ thi số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2010; Tổ chức họp báo công bố kết quả đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2010 (ngày 11/03/2011). Ngoài ra còn một số công việc khác như: Thành lập Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT tại Bộ; Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2011; Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số… Tiếp tục quản trị hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT và hệ thống phần mềm, phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ; Cập nhật thông tin hàng ngày lên Trang thông tin điện tử của Bộ. Từ đầu năm đến nay có trên 700 tin bài và trên 50 văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo điều hành được cập nhật lên trang tin điện tử của Bộ; Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về đảm bảo an toàn thông tin và ứng dụng sự cố máy tính. Cập, gia hạn và thu hồi mã số quản lý thư rác, thu tin nhắn của các doanh nghiệp. Ngoài ra Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT cũng đề xuất kiện toàn, tổ chức 2 phiên họp của Ban chỉ đạo và 1 phiên họp của Hội đồng tư vấn của Ban chỉ đạo. Tổ chức 2 Đoàn công tác của Ban chỉ đạo thăm và làm việc với 6 tỉnh; Hoàn thiện báo cáo tổng kết 10 năm Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị; Xây dựng và công bố sách trắng về CNTT-TT năm 2011; Nghiên cứu xây dựng báo cáo Việt Nam ICT Index 2011. Đặc biệt đối với các Dự án Phát triển CNTT-TT tại Việt Nam, Bộ đã hoàn thành các thủ tục gia thời gian thực hiện dự án đến 30/06/2013, thời gian đóng gói và kết thúc dự án đến 30/12/2013 và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Đối với hợp phần Bộ TT&TT, tính đến thời điểm cuối tháng 6, tổng số giải ngân từ đầu dự án đạt gần 2 triệu USD (đạt 7%); Đối với hợp phần điều phối dự án, tính đến tháng 6/2011, tổng số giải ngân từ đầu dự án đạt gần 700 nghìn USD (đạt 39%).

Trong 6 tháng cuối năm 2011, các đơn vị chức năng trong lĩnh vực CNTT dự kiến thực hiện các nhiệm vụ chính sau: Xây dựng 4 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng và ban hành 17 văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ (trong đó có 13 văn bản QPPL và 4 văn bản khác);  Dự kiến Bộ sẽ tổ chức 9 Hội nghị, Hội thảo trong lĩnh vực CNTT. Đặc biệt đối với các dự án Phát triển CNTT-TT tại Việt Nam, Bộ TT&TT sẽ tổ chức họp Ban chỉ đạo dự án, sau khi ký lại Hiệp định tín dụng về gia hạn thời gian thực hiện dự án. Tổ chức khiển khai các hợp đồng đã ký, nhất là hợp đồng gói thầu MIC2-5 “Xây dựng hệ thống truyền thông hợp nhất cho Bộ TT&TT và hệ thống quản lý tòa nhà”. Chuẩn bị tốt việc thực hiện hợp đồng cho một số gói có phạm vị triển khai rộng như: MIC2-2 (12 tỉnh); MOFA2 visa trực tuyến (92 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra đối với các công tác khác, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai các dự án trong khuôn khổ Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số, Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ. Hoàn thiện và đưa vào hoạt động chính thức Cổng thông tin điện tử của Bộ, ban hành các Quy chế quản lý, vận hành, Quy chế về mục trao đổi hỏi đáp trên Cổng thông tin điện tử; Dự thảo quyết định ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về Trung tâm Dữ liệu (Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ…

Tại buổi làm việc, một số đơn vị đã có ý kiến trao đổi nhằm giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến đã trao đổi thẳng thắn, mạnh dạn và có tính đề xuất trong lĩnh vực xây dựng và phát triển với mục tiêu đưa lĩnh vực CNTT trong Bộ ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã điểm lại một số nội dung trao đổi trong cuộc họp, trao đổi các nội dung liên quan. Thứ trưởng đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị liên quan trong thời gian qua và hy vọng các đơn vị có liên quan cần tiếp tục có những ý kiến đóng góp về những kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011 trong lĩnh vực CNTT thời gian tới và mong muốn các đơn vị chức năng thuộc bộ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)