Bộ Thông tin và truyền thông trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 06/07/2011, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã trao các Quyết định bổ nhiệm cán bộ và Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của cán bộ các đơn vị thuộc Bộ.


Các đồng chí được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt của các đơn vị thuộc Bộ và nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội là:

1. Quyết định số 955/QĐ-BTTTT ngày 24/06/2011, ông Vũ Chí Kiên, Phó Tổng biên tập Tạp chí CNTT&TT giữ chức Quyền Tổng biên tập Tạp chí CNTT&TT, Bộ TT&TT.

2. Quyết định số 1002/QĐ-BTTTT ngày 05/07/2011, ông Hoàng Minh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam giữ chức Quyền Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ TT&TT.

 
3. Quyết định số 471/QĐ-BTTTT ngày 05/04/2011, ông Nguyễn Lê Thúy, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ TT&TT được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/07/2011.
Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
                                                                                  
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)