Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết 71/NQ-CP về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

(Mic.gov.vn) - Sáng 30/6/2011, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng kết quả triển khai Nghị quyết 71/NQ-CP về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Văn phòng Bộ đã trình bày một số nội dung rà soát của  Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trong việc triển khai Nghị quyết 71/NQ-CP.

Theo đó các nội dung tổng số thủ tục hành chính phải đơn giản hóa thực thi theo Nghị quyết 71/NQ-CP là 115 thủ tục trong đó tổng số thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa tính đến này 29/6/2011 là 88 thủ tục. Các thủ tục đã được đơn giản hóa đạt 100% thuộc hai lĩnh vực: Công nghệ thông tin điện tử và Xuất bản. Tỉ lệ đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực tính đến 10/6/2011 đạt 77%. Tổng số văn bản đã ban hành theo thẩm quyền thực thi phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ là 12 thông tư; đã trình 5 nghị định trong đó ban hành 2 nghị định; đã trình Thủ tướng 2 quyết định hiện đã ban hành  được 1 quyết định..

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã đánh giá cao công tác thực thi, đôn đốc các đơn vị của  của  Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Bộ trong việc cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông nói chung và triển khai Nghị quyết 71/NQ-CP nói riêng. Thứ trưởng chỉ đạo của Văn phòng yêu cầu các đơn vị còn chưa hoàn thiện thủ tục hành chính theo tiến độ khẩn trương hoàn thiện ngay, những trường hợp làm chậm phải nêu rõ nguyên nhân và thời hạn sẽ hoàn thành báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng chỉ đạo Văn phòng soạn thảo báo cáo Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính trong việc triển khai Nghị quyết 71/NQ-CP của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 

ĐTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)