Chuẩn bị hoàn thiện dự thảo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 02/6/2011, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trần Đức Lai đã chủ trì cuộc họp với Tổ biên tập Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) giai đoạn 2011-2015 nhằm hoàn thiện dự thảo Chương trình. Tham dự cuộc họp có đại diện các vụ chức năng của Bộ, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai chủ trì cuộc họp.

Theo đại diện Tổ biên tập cho biết, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 là một nhiệm vụ quan trọng và có tầm ảnh hưởng rất lớn đến người dân. Chính vì vậy, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông giai đoạn 2011-2015 phải thực hiện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của từng địa phương; Phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông của quốc gia, từng vùng, miền và của từng địa phương. Chương trình được thực hiện bằng nguồn lực chung của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và hỗ trợ bằng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật; được thực hiện tập trung, thống nhất và lồng ghép với các đề án, chương trình, dự án có liên quan. Chương trình phải ưu tiên hỗ trợ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông cho các xã thuộc 69 huyện nghèo nhất nước tạo cơ sở cho việc phổ cập dịch vụ cho người dân; Việc hỗ trợ đầu tư phải tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam và phù hợp với các cam kết của nước ta với các tổ chức quốc tế về kinh doanh viễn thông. Đối tượng hỗ trợ phổ cập dịch vụ viễn thông công ích được tập trung cho hộ gia đình tại vùng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Đồng thời việc triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông giai đoạn 2011-2015 phải đảm bảo kế thừa nhiệm vụ và duy trì bền vững cho những kết quả của chương trình 74/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 (chương trình 74).

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn cho dự thảo Chương trình. Theo đó, tổ biên tập cần đánh giá sâu sắc hơn Chương trình 74 để làm rõ hơn nữa những hạn chế, tồn tại cần khắc phục từ Chương trình, đặc biệt là những tồn tại về phía doanh nghiệp và địa bàn hỗ trợ; chế độ báo cáo, giám sát, kiểm tra, đánh giá Chương trình cần quyết liệt và rõ ràng hơn; cơ chế tạm thời cho giai đoạn khi Chương trình 74 kết thúc và Chương trình mới đang được xây dựng; làm rõ sự khác biệt giữa Chương trình viễn thông công ích với các chương trình khác của Chính phủ để tránh sự trùng lặp chồng chéo khi thực hiện và đặc biệt cần làm nổi bật những điểm mới, sự khác biệt của Chương trình mới so với Chương trình cũ…
 
Theo dự kiến, dự thảo sẽ được Tổ biên tập, Ban soạn thảo Chương trình khẩn trương hoàn thiện để lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan và trình Chính phủ trong thời gian tới.

Được biết mục tiêu cụ thể của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2015 phải đạt được các kết quả sau: 100% xã thuộc vùng viễn thông công ích có điểm kết nối truyền dẫn băng rộng đa dịch vụ; Hầu hết hộ ra đình tại các xã thuộc vùng viễn thông công ích được sử dụng dịch vụ điện thoại cố định; Trên 5% số hộ gia đình tại các xã thuộc 69 huyện nghèo được truy nhập dịch vụ Internet với tốc độ tối thiểu 256Kbps; Trên 50% số xã thuộc 69 huyện nghèo có điểm truy cập Internet công cộng; Mọi người dân được truy nhập miễn phí khi sử dụng các dịch vụ viễn thông bắt buộc.
 

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)