Bộ Thông tin và Truyền thông trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ Bộ Thông tin và Truyền Thông

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 27/05/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao các Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ thuộc các đơn vị của Bộ.


Bộ trưởng Lê Doãn Hợp trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho các cán bộ.

Các đồng chí được điều động và bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ là:

1. Quyết định số 783/QĐ-BTTTT ngày 24/05/2011, ông Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Qũy Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam giữ chức Quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Qũy Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam – Bộ TT&TT.

2. Quyết định số 784/QĐ-BTTTT ngày 24/03/2011, ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Trung tâm Tần số khu vực II, Cục Tần số Vô tuyến điện giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện – Bộ TT&TT

3. Quyết định số 785/QĐ-BTTTT ngày 24/05/2011, ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông kiêm giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản lý Qũy Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam - Bộ TT&TT.

4. Quyết định số 786/QĐ-BTTTT ngày 24/05/2011, ông Phùng Kim Anh, Giám đốc Qũy Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam kiêm giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản lý Qũy Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam – Bộ TT&TT.

5. Quyết định số 787/QĐ-BTTTT ngày 24/05/2011, ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính kiêm giữ chức, Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, Bộ TT&TT

6. Quyết định số 788/QĐ-BTTTT ngày 24/05/2011, bà Nguyễn Minh Hằng, Chuyên viên Vụ Pháp chế giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ TT&TT.

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)