Bộ TT&TT khai giảng lớp tập huấn “Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan Hành chính Nhà nước”

(Mic.gov.vn) - Ngày 16/5/2011, tại Hà Nội, Bộ TT&TT phối hợp với Trung tâm Năng suất Việt Nam thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan Hành chính Nhà nước”. Học viên là tất cả các cán bộ công chức thuộc các đơn vị khối tham mưu của Bộ TT&TT.


Diễn giả  Vũ Hồng Dân, Trưởng phòng Cải tiến năng suất, Trung tâm năng suất Việt Nam thuyết trình

Nội dung tập huấn gồm hai phần, phần một tập trung vào giới thiệu: xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan Hành chính Nhà nước tại Bộ TT&TT trong đó giới thiệu về Bộ tiêu chuẩn ISO 9000, quá trình triển khai trong cơ quan hành chính nhà nước, kỹ năng triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong cơ quan Hành chính Nhà nước; phần hai giới thiệu phương pháp viết các văn bản hệ thống quản lý chất lượng tại Bộ TT&TT.

Học viên tại khóa tập huấn

Mục tiêu của khóa học là cung cấp các khái niệm cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng, bộ tiêu chuẩn ISO 9000, tìm hiểu cách thức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 9001 trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước, chia sẻ kinh nghiệm về những điều cần lưu ý khi triển khai ISO trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Bộ TT&TT là đơn vị thứ 6 trong các Bộ trên cả nước tổ chức khóa tập huấn này. Khóa tập huấn sẽ diễn ra trong một ngày.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)