Khai giảng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo thông tin (CIO)

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/5/2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng tổ chức chương trình “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo thông tin (CIO)” dành cho cán bộ lãnh đạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam. Tham dự chương trình bồi dưỡng có hơn 100 lãnh đạo, chuyên viên làm công tác quản lý, điều hành về CNTT của cơ quan đảng ở các địa phương từ Quảng Bình trở vào tới Cà Mau.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng trình bày chuyên đề

Ngay sau lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã có bài trình bày về các định hướng ứng dụng và phát triển CNTT&TT tại Việt Nam, nội dung của Đề án Đưa Việt nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT và một số nội dung chính của Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015. Nội dung chính chuyên đề gồm: Khái quát tình hình ứng dụng và phát triển CNTT; Định hướng và mục tiêu phát triển giai đoạn tới; Chương trình quốc gia và ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng

Tiếp đó, các ông: Yun Ta Chun và Winlliam Hioe-những chuyên gia tư vấn chiến lược ICT của Singapore sẽ giới thiệu: Xu hướng công nghệ và cơ hội ứng dụng CNTT&TT cho các tổ chức Chính Phủ; Vai trò, tác động của CNTT&TT đối với các tổ chức chính phủ ở những nước đang phát triển-kèm theo những minh chứng cụ thể và bài học kinh nghiệm từ một số kết quả ứng dụng CNTT; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và thách thức của người Lãnh đạo thông tin; Ứng dụng kiến trúc tổng thể trong quản lý CNTT&TT. Làm giầu gía trị của các dự án CNTT&TT.
Trong thời gian 4 ngày, chương trình sẽ xoay quanh các nội dung về ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng, các chuyên đề về xu hướng công nghệ, vai trò và tác động của CNTT, thách thức và quản lý thay đổi, các kỹ năng của người lãnh đạo thông tin (CIO). Cùng với các giảng viên quốc tế, chương trình sẽ có phần trình bày của các cán bộ là lãnh đạo phụ trách ứng dụng CNTT của một số cơ quan thuộc các Ban của Đảng.

Trước đó, chương trình “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo thông tin (CIO)” dành cho cán bộ lãnh đạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy phía Bắc đã được tổ chức từ ngày 25-28/4/2011 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Chương trình “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo thông tin (CIO)” được tổ chức trong khuôn khổ Dự án Phát triển CNTT&TT tại Việt Nam. Dự kiến, ngày 13/5/2011 sẽ bế giảng khóa học và trao giấy chứng nhận cho các học viên./.

Toàn thể học viên khóa đào tạo

Học viên lớp học

Hồng Loan - Ban QLDACNTT&TTVN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)