Bộ Thông tin và Truyền thông: Giao ban quản lý nhà nước tháng 4/2011

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 04/05/2011, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đã chủ chì cuộc họp giao ban Quản lý nhà nước tháng 4/2011. Tham dự cuộc họp có các thứ trưởng Trần Đức Lai, Nguyễn Thành Hưng, Đỗ Quý Doãn cùng với đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT...


Trong tháng 4/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của đất nước.

Bộ chỉ đạo và định hướng các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước và của Ngành nổi bật như: Các hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tuyên truyền về kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động  1/5; Tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Thông tin kịp thời, chính xác cho doanh nghiệp và người dân hiểu đúng tình hình thị trường và chính sách điều hành giá cả, tạo lòng tin, sự đồng thuận và ủng hộ của toàn xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Bộ đã triển khai tốt chương trình công tác của Bộ, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các Đề án đúng với kế hoạch. Tập trung hoàn thiện và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số Đề án như: Chương trình 74, Đề án 191, kết quả điều tra thống kê điện thoại, Internet và thiết bị nghe nhìn toàn quốc năm 2010...

Trong tháng 5, Bộ TT&TT sẽ tập trung vào một số công tác trọng tâm như sau: Công tác xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật: Trình Thủ tướng Chính phủ 02 Quyết định về chính sách đầu tư có ưu đãi đối với hoạt động xuất bản; Danh mục Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng do nhà nước nắm cổ phần chi phối; Triển khai xây dựng đề cương chi tiết và tổ chức họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm trên mạng internet và các thiết bị kỹ thuật số; Tiếp tục triển khai rà soát quy định pháp luật và xây dựng Danh mục cần bảo lưu để chuẩn bị cho vòng đám phán thứ 6 Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP); Báo cáo tổng kết hoàn thành thực thi Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (ở cấp độ xây dựng Nghị định và Thông tư); Xây dựng Thông tư ban hành các mẫu đăng ký, mẫu đơn đề nghị cấp phép, mẫu chứng nhận đăng ký và mẫu giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

Đối với công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành: Chỉ đạo triển khai tốt công tác thông tin tuyên truyền phục vụ Bầu cử Quốc hội khóa XIII và các sự kiện lớn trong tháng 5/2011 (Ngày Quốc tế Lao động 01/5; Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (22/5); Kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh); Tiếp tục triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT”; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, xây dựng kế hoạch 2011-2015; Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN; Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; Hoàn thiện Đề án Chương trình cung ứng DVVTCI 2011-2015 và Đề án sửa đổi QĐ 191/2004/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để báo cáo Chính phủ; Tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền cho đối tượng là đại lý kênh truyền hình nước ngoài, các đơn vị cung cấp bản quyền truyền hình, quảng cáo; Tổng kết, đánh giá hoạt động và tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2007-2011 để chuẩn bị xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII, giai đoạn 2011-2016.

Phát biểu tại giao ban, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp điểm lại những công việc đã thực hiện và các nhiệm vụ trọng điểm của ngành thông tin và truyền thông trong tháng 5 như: tập trung chuẩn bị hội nghị tổng kết đánh giá về hiệu quả các điểm bưu điện văn hóa xã toàn quốc; triên khai các nhiệm vụ của quỹ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015; trong tháng 5 sẽ hoàn thành văn bản về quản lý các kênh truyền hình về nội dung phát sóng, đẩy nhanh tiến độ mua bản quyền phần mềm, tổng hợp những khó khăn vướng mắc , khuyến nghị của các địa phương và doanh nghiệp trong quá trình triển khai Đề án Đưa VN sớm trở thành nước mạnh về CNTT; tổng kết công tác điều tra thiết bị nghe nhìn toàn quốc gắn với chương trình Mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho kỳ bầu cử Quốc hội Khóa XIII và HĐND nhiệm kỳ 2011-2016,  nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội…

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)