Bộ TT&TT làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội về kinh phí cho hoạt động ứng dụng CNTT

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 8/4/2011, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì buổi làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội bao gồm (Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Tổng liên đoàn động Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản HCM) về kinh phí cho hoạt động ứng dụng CNTT và trao đổi về dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.


Tại buổi làm việc, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội đã nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất về kinh phí cho hoạt động ứng dụng CNTT. Theo đó, các tổ chức chính trị - xã hội là đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước nên không có nguồn kinh phí xây dựng ban đầu. Vì vậy, các tổ chức mong muốn có được hướng dẫn cụ thể, chi tiết về kinh phí cho hoạt động. Ngoài ra, các tổ chức chính trị-xã hội cũng kiến nghị Bộ TT&TT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cần sớm có Thông tư liên tịch về vấn đề này để các đơn vị, tổ chức thụ hưởng nắm rõ được nội dung cụ thể…

Về dự thảo Thông tư liên tịch, Thông tư sẽ do 3 Bộ là: Bộ TT&TT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính soạn thảo. Dự kiến Thông tư hướng sẽ hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo nội dung tại Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư áp dụng cho các cơ quan nhà nước có nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg. Nguồn kinh phí thực hiện được lấy từ ngân sách trung ương và địa phương; nguồn viện trợ,hỗ trợ phát triển chính thức của các nhà tài trợ cho các dự án CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nguồn đóng góp của các doanh nghiệp; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật… Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách phải đúng mục đích, đúng chế độ, đúng thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu thực tế, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi. Thông tư cũng đã phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách, các nội dung chi, chế độ, định mức chi; lập dự toán cho ngân sách nhà nước và phân bổ, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng mong muốn các Bộ, Ngành liên quan cùng với Bộ TT&TT soạn thảo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn để Thông tư liên tịch về kinh phí cho hoạt động ứng dụng CNTT sớm được hoàn thiện. Về những khó khăn của các tổ chức chính trị - xã hội, Thứ trưởng cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho hoạt động này./.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)