Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 21/2/2011, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Lãnh đạo Bộ TT&TT và các lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ đã đón tiếp Phó Thủ tướng và tham dự buổi làm việc.


Bộ trưởng Lê Doãn Hợp báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc

Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của Bộ trên các mặt công tác xây dựng cơ chế, chính sách; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành; hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Những kết quả nổi bật đã đạt được là: Luật Bưu chính, Chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” được Quốc hội thông qua; Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT và Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 được Thủ tướng phê duyệt. Doanh thu của doanh nghiệp viễn thông, CNTT tăng mạnh. Thị trường bưu chính phát triển và được xã hội hóa mạnh. Hoạt động thông tin báo chí, phát thanh truyền hình đảm bảo đúng định hướng. Công tác quản lý xuất bản được chấn chỉnh, ngăn chặn có hiệu quả việc in lậu. Hoàn thành điều tra thống kê dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc… Từ những thành tựu trong năm qua, Bộ trưởng đã rút ra bài học kinh nghiệm đó là đoàn kết nội bộ, khen chê thưởng phạt kịp thời, quan tâm sát sao đến cơ sở, địa phương, doanh nghiệp; phối hợp kịp thời với địa phương; chủ động chuyển đổi nhận thức để chuyển đổi hành động.
Bộ trưởng cũng thẳng thắn báo cáo Phó Thủ tướng những tồn tại trong lĩnh vực TT&TT như việc giải quyết những kiến nghị của cơ sở còn có lúc chưa kịp thời; hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp có xu hướng giảm; hạ tầng băng rộng phát triển chậm; thể chế chuyên ngành chưa đáp ứng được yêu cầu; các chính sách ưu đãi phát triển ngành chưa rõ.
Trình bày phương hướng nhiệm vụ năm 2011, Bộ trưởng nhấn mạnh việc triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; tổ chức bốn hội nghị trọng điểm vào tháng 3/2011; cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”; hoàn thiện thể chế; tổ chức các hội nghề nghiệp; xây dựng Đại học TT&TT quốc gia; làm tốt công tác quản lý trò chơi trực tuyến, truyền hình trả tiền, báo điện tử, cơ sở hạ tầng; đưa dịch vụ Việt Nam ra quốc tế; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa… Từ những nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng cũng có một số kiến nghị lên Phó Thủ tướng và đề nghị phối hợp từ phía Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
Một số đơn vị chủ chốt thuộc Bộ như Vụ Viễn thông, Cục Ứng dụng CNTT, Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Vụ Bưu chính, Cục Xuất bản cũng có kiến nghị theo từng lĩnh vực của mình lên Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với Bộ TT&TT - Ảnh Thúy Hòa

Sau khi lắng nghe phần báo cáo của lãnh đạo Bộ TT&TT, các ý kiến đóng góp của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để trả lời cũng như làm rõ các kiến nghị của Bộ TT&TT, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phát biểu chỉ đạo Bộ TT&TT với nội dung chính như sau:
Phó Thủ tướng nhất trí với báo cáo kết quả năm 2010 của Bộ TT&TT. Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Bộ đạt được năm qua. Về tổng thể, kế hoạch năm 2011 của Bộ được triển khai rõ ràng. Việc hình thành các hội ngành nghề như Hội Viễn thông, Hội Truyền hình trả tiền,… là ý kiến hay và sau khi hình thành nên duy trì thông tin hai chiều giữa lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các Hội này. Đề nghị Bộ triển khai nhanh và cụ thể cơ chế thu nhập. Bộ nên tham khảo kinh nghiệm từ các nước tiên tiến trong việc hỗ trợ hình thành doanh nghiệp lớn bằng việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho quá trình sáp nhập diễn ra thuận lợi để tránh lãng phí đầu tư. Nên có một Thứ trưởng phụ trách vấn đề này và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hỗ trợ tích cực Bộ TT&TT xây dựng đề án này. Đề nghị Bộ trưởng chủ trì vấn đề quy hoạch hạ tầng là vấn đề hiện đang gây nhiều bức xúc trong dư luận. Bộ cũng cần xây dựng lộ trình rà soát, giảm dần việc báo chí đưa tin sai sự thật; cần rà soát lại quy chế cung cấp thông tin cho báo chí; chủ động tham gia cung  cấp thông tin lành mạnh trên Internet. Bộ TT&TT cần có báo cáo cụ thể về tình hình thiếu trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc Bộ. Về những nội dung có tầm quan trọng và thời gian dài, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT có thể đăng ký chuyên đề làm việc với Bộ Chính trị. Về các đề xuất của Bộ, Văn phòng Chính phủ cố gắng trong tháng 4/2011 xử lý những văn bản quan trọng. Về vấn đề ưu đãi với khối xuất bản, đề nghị Bộ TT&TT làm việc với Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch có văn bản kết luận rõ ràng. Việc xây dựng chính sách ưu tiên cho khu công nghiệp phải xác định rõ phần nào của Nhà nước đầu tư, phần nào hợp tác công – tư. Bài học thành công của Công viên phần mềm Quang Trung là rất hữu ích. Bộ cũng cần đề xuất cơ chế điều hành… 

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)