Thông báo kết luận của Bộ TT& TT về việc xử lý giả mạo số điện thoại trên mạng viễn thông di động

(Mic.gov.vn) - Ngày 23/12/2010, Bộ TT& TT có thông báo số 148/TB- BTTTT kết luận về việc xử lý giả mạo số điện thoại trên mạng viễn thông di động. Theo đó, tất cả công ty viễn thông di đông đều đã triển khai các biện pháp quản lý, kỹ thuật để ngăn chặn các hành vi gọi điện, gửi tin nhắn giả mạo số điện thoại gửi xuất phát từ mạng của mình.

Đến thời điểm kiểm tra, Công ty viễn thông Viettel, Công ty thông tin viễn thông điện lực (EVN), Trung tâm điện thoại di động CDMA S- Telecom (SFone) đã ngăn chặn hiệu quả tin nhắn gửi từ quốc tế về giả mạo số điện thoại Việt Nam. Đặc biệt, công ty viễn thông Viettel đã tiến hành biện pháp chuyển các số điện thoại gọi trong các cuộc gọi VoIP thành 1 số thống nhất (mã giải) để ngăn chặn việc giả mạo. Bên cạnh đó, các công ty Vinaphone, Công ty Thông tin di động VMS (Mobifone), Công ty Cổ phần viễn thông di động Toàn cầu (Beeline) , Công ty Vietnamobile chưa ngăn chặn được chủ động và hiệu quả hiện tượng trên.

Bộ TT& TT nghiêm túc nhắc nhở và yêu cầu các Công ty Vinaphone, Công ty Thông tin di động VMS (Mobifone), Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn cầu (Beeline), Công ty Vietnamobile khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo khả năng ngăn chặn tình trạng tin nhắn gửi từ quốc tế về giả mạo số điện thoại Việt Nam trước ngày 01/01/2011 để bảo vệ thuê bao của mình. Đối với hiện tượng giả mạo số điện thoại VoIP để gọi điện, Bộ TT& TT sẽ xem xét và yêu cầu các doanh nghiệp có cổng thoại VoIP quốc tế thực hiện giải pháp ngăn chặn cuộc gọi giả mạo.

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây

Vũ Nhung

Theo thông báo 148/TB- BTTTT ngày 23/12/2010

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)