Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011

(Mic.gov.vn) - Ngày 24/12/2010, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Hội nghị đã tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2011.


Bộ trưởng Lê Doãn Hợp trao Cờ thi đua của Bộ TT&TT năm 2010 cho 17 đơn vị thuộc Bộ và các Sở TT&TT thuộc các tỉnh/thành phố

Tham dự hội nghị có, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT, Chủ tịch hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Đỗ Trung Tá, các Thứ trưởng Bộ TT&TT; Thứ trưởng Bộ Công An Tô Lâm; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn, nguyên lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông qua các thời kỳ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT và 63 Sở TT&TT các tỉnh/thành phố thông qua cầu truyền hình.

Tại hội nghị, Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng đã báo cáo tóm tắt kết quả tổng kết năm 2010. Năm 2010 với vai trò là cơ quan quản lý nhà Nhà nước của ngành TT&TT, lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức toàn ngành đã nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tiêu biểu như sau:
Hoàn thiện Đề án “ Đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia mạnh về CNTT-TT” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  với 6 mục tiêu đột phá để phát triển toàn diện; Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) của Đảng, Bộ đã tích cực xây dựng và hoàn thành Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn trình Chính phủ (bao gồm: Phát triển viễn thông, đưa thông tin, internet về nông thôn; Đầu tư có trọng điểm Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích cho vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; Phát triển và thực hiện thông tin cơ sở hai chiều).Chỉ đạo hoàn thành công tác điều tra thống kê dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010. Bên cạnh đó, Bộ đã tập trung chỉ đạo xây dựng và tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tiếp theo Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện đã được ban hành năm 2009, Bộ đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, các Ủy ban của Quốc hội hoàn chỉnh dự thảo Luật Bưu chính và đã được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 17/6/2010. Ngoài công tác xây dựng dự án Luật, Bộ cũng đã trình Chính phủ 8 dự thảo Nghị định trong năm 2010, trong đó có 2 Nghị định được Chính phủ ban hành, đó là Nghị định 55/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện (lĩnh vực bưu chính, chuyển phát); Nghị định số 110/2010/NĐ-CP ngày 09/11/2010; Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.
Trong lĩnh vực Bưu chính, Bộ cũng đã chỉ đạo phát hành 12 bộ tem bưu chính; tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem “1000 năm Thăng Long - Hà Nội; “Việt Nam trong cộng đồng ASEAN” nhân dịp năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Chỉ đạo tổ chức triển lãm Tem bưu chính Vietstampex 2010 và hoàn thiện Chương trình phát hành tem bưu chính năm 2011.

Tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2010, Bộ tiếp tục chỉ đạo duy trì tốc độ đầu tư cơ sở hạ tầng mạng lưới và thúc đẩy thị trường dịch vụ viễn thông phát triển lành mạnh. Đã ban hành các quy định về: Giá, cước sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước. Cấp phép sử dụng đầu số thuê bao di động cho EVN Telecom và GTel; phân bổ 4 triệu số thuê bao di động gắn mã 188 cho Hanoi Telecom. Trong năm 2010 tổng số thuê bao điện thoại được đăng ký và đang hoạt động trên toàn mạng hiện có là 162,88 triệu, trong đó di động chiếm 91,2%; mật độ đạt 189 máy/100 dân. Toàn quốc có trên 26,8 triệu người sử dụng Internet, đạt mật độ 31,12%. Tổng số thuê bao băng rộng đạt 3,68 triệu thuê bao, đạt mật độ 4,2%...
Lĩnh vực CNTT tiếp tục phát triển toàn diện. Năm 2010, tổng doanh thu ngành công nghiệp CNTT ước đạt 7,4 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng đạt 20%. Nhận thức chung của xã hội cũng ngày càng được nâng lên rõ rệt; hệ thống hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện; công tác chỉ đạo điều hành của Bộ quyết liệt hơn. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, CNTT đã trở thành động lực để phát triển xã hội thông tin và kinh tế tri thức
Về Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Truyền hình, Bộ đã tích cực chỉ đạo công tác QLNN về báo chí, PTTH và thông tin điện tử, thông tin đối ngoại; định hướng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các biện pháp, giải pháp quản lý, điều hành của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, tạo sự đồng thuận trong xã hội và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Năm 2010, toàn ngành xuất bản đã xuất bản được 18.459 cuốn với 188.373.361 bản, đạt 90% về cuốn, 96% về bản so với cùng kỳ năm 2009; 1.006 loại văn hóa phẩm với 22.158.000 bản. Đã xuất bản 214 mẫu lịch với 15.800.000 bản.
Các doanh nghiệp trong lĩnh vực TT&TT tiếp tục giữ mức cao về tốc độ tăng trưởng doanh thu. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông ước đạt 101.569 tỷ đồng, tăng gần 22% so với năm 2009, nộp ngân sách nhà nước 7.855 tỷ đồng tăng 3,2%. Thuê bao băng rộng phát triển mới 533.000, bằng 66% so với năm 2009; Doanh thu của Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) ước thực hiện 91.134 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch, tăng 50% so với năm 2009; Năm 2010, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) hoàn thành kế hoạch với mức tăng trưởng cao hơn 2009, dự kiến đạt doanh thu trên 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận 110 tỷ đồng...

Hình ảnh qua hệ thống truyền hình trực tuyến tại TP. HCM

Tại hội nghị, nhiều đại biểu là đại diện cho các Sở TT&TT, doanh nghiệp đã phát biểu ý kiến về những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, những kiến nghị đề xuất với Lãnh đạo Bộ. Đa số các ý kiến từ Sở đề xuất Bộ cần có những chính sách khuyến khích tăng cường các hoạt động để xây dựng hình ảnh của ngành TT&TT với tầm cỡ và quy mô lớn hơn nữa. Một số Sở đề nghị Bộ sớm có chương trình đào tạo, tập huấn chuyên môn để nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ địa phương, có chính sách giữ cán bộ có năng lực, có chuyên môn CNTT làm trong các Nhà nước; đồng bộ hóa các văn bản chính sách từ Trung ương tới địa phương, tạo điều kiện cho phát triển mở rộng ở các vùng miền; đưa các điểm văn hóa xã vào hoạt động có hiệu quả.
Các doanh nghiệp mong muốn Bộ sẽ tập trung chỉ đạo phát triển băng thông rộng mà đặc biệt là thiết bị đầu cuối. Đồng thời quy hoạch lại hạ tầng mạng; có chính sách đào tạo để nâng cao nguồn nhân lực về CNTT...

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã đánh giá lại tình hình phát triển của Ngành trong năm qua. Năm 2010, Ngành TT&TT cũng đã có không ít thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành, nhưng bên cạnh đó cũng gặp phải nhiều khó khăn. Bộ trưởng cũng chỉ đạo phương hướng phát triển năm 2011 như sau: Triển khai mạnh Đề án đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT; cụ thể hóa Đề án: Đưa thông tin về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; quan tâm hơn nữa tới chính sách đầu tư, ưu đãi, kích cầu; tập trung cao và kiện toàn tổ chức bộ máy; mạnh dạn trong hợp tác quốc tế; quy hoạch, đầu tư chuyên giao công nghệ cho bưu điện văn hóa xã, tăng cườn các trạm BTS...
Tại hội nghị Bộ trưởng cũng đã trao Cờ thi đua của Bộ TT&TT năm 2010 cho 17 đơn vị thuộc Bộ và các Sở TT&TT thuộc các tỉnh/thành phố. Đồng thời Bộ TT&TT cũng phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2011. Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng đã công bố chỉ thị của Bộ trưởng về công tác thi đua khen thưởng.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)