"Cơ chế hậu kiểm và xử phạt nghiêm minh" cần hơn tiền kiểm...

(Mic.gov.vn) - Đó là một trong những đề xuất và kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước của Ts. Võ Thiếu Hưng, Giám đốc Khu công nghệ phần mềm-Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (ITP) về việc chuyển đổi các tổ chức KHCN sang mô hình doanh nghiệp KHCN tại hội thảo “Chuyển giao công nghệ lần thứ 2”, vừa được ITP tổ chức sáng nay 3/12/2010.


Với chủ đề "Phát triển tam giác liên kết Đào tạo-Nghiên cứu-Công nghiệp phục vụ Doanh nghiệp và cộng đồng".  Hội thảo đã thu hút trên 200 đại biểu đại diện cho các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tập đoàn công nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài nước… về lĩnh vực CNTT. Các diễn giả cũng đã trình bày những thành tựu đạt được của nhiều ngành, nghề từ việc ƯDCNTT trong đó vai trò chính yếu là công nghệ phần mềm (CNPM) - sản phẩm chủ yếu do nghiên cứu, thực hiện và triển khai ITP. Thông qua nhiều dự án, nhiều đề tài liên kết mang hàm lượng chất xám cao, khi ứng dụng vào thực tiễn cho doanh nghiệp, địa phương đã thu được kết quả khả quan. Ngoài ra, hoạt động đào tạo và chuyển giao công nghệ cũng được chú trọng với việc chuyển giao trên 40 đề tài cho các đơn vị và trên 10 chương trình hợp tác trong nước và quốc tế.

Báo cáo tổng kết Hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2008-2010 đã có nhiều con số, lý lẽ minh chứng cho những thành công của đơn vị rất thành công cho mô hình "Phát triển tam giác liên kết Đào tạo-Nghiên cứu-Công nghiệp phục vụ Doanh nghiệp và cộng đồng".  Đồng thời cũng là cơ sở cho việc thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của ITP đến 2010-2012 với mục tiêu đạt 1 triệu USD vào năm 2015. Tuy nhiên, để đạt được những chương trình hành động đã đề ra, Ts. Võ Thiếu Hưng-Giám đốc ITP đã đề xuất: "Tạo một cơ chế thoáng trong việc đăng ký các công ty khoa học công nghệ (KHCN) có vốn nhà nước. Với lộ trình chuyển đổi triệt để các tổ chức KHCN sang mô hình doanh nghiệp KHCN rất cần có sự hướng dẫn chi tiếp cụ thể của các cơ quan ban ngành chức năng, mà trong đó có Sở KH-ĐT, quan trọng hơn cả là cơ chế hậu kiểm và xử phạt nghiêm minh, chứ không phải là tiển kiểm như hiện nay...". Cần nhanh chóng đưa vào mô hình giao nhiệm vụ nghiên cứu KHCN  qua đấu thầu, còn như tình hình hiện tại gặp nhiều khó khăn trong cân đối thu-chi; cần khuyến khích đầu tư cho KHCN từ các tổ chức thông qua công cụ thuế minh bạch, để qua đó “hút” một nguồn vốn đáng kể vào nghiên cứu nhằm tăng hàm lượng công nghệ trong các sản phẩm cung cấp cho xã hội.

Hội thảo lần này cũng đã mở ra một cơ hội gắn kết Doanh nghiệp với hoạt động của khu CNPM nhằm thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu./.

Hồng Loan

CQ ĐD của Bộ tại TP.HCM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)