Thu hồi Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến FOH Online

(Mic.gov.vn) - Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến FOH Online do Cục cấp cho Công ty TNHH Châu Á mềm (ASIASOFT).


Theo quyết định này, Công ty ASIASOFT đã phát hành trò chơi trực tuyến FOH không đúng với nội dung kịch bản đã được phê duyệt; cung cấp trò chơi khi chưa có văn bản xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an. Trước ngày 15/11/2010, công ty ASIASOFT có trách nhiệm nộp lại về Cục PTTH&TTĐT bản gốc của Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến FOH Online.

Trước đó, ngày 14/10/2010, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã có kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đối với Công ty TNHH Châu Á Mềm. Thanh tra Bộ đã đề nghị Cục Quản lý phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thu hồi Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi trực tuyến FOH. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ cũng đề xuất xử phạt hành chính đối với công ty ASIASOFT số tiền là 70 triệu đồng vì những vi phạm pháp luật về cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)