Hội thảo “Hiện trạng và kế hoạch thúc đẩy triển khai ứng dụng chữ ký số”

(Mic.gov.vn) - Ngày 22/10/2010, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo với chủ đề “Hiện trạng và kế hoạch thúc đẩy khiển khai ứng dụng chữ ký số.


Đến dự Hội thảo có ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng với đại diện lãnh đạo các cơ quan phụ trách công nghệ thông tin của cơ quan Trung ương, địa phương; đại diện lãnh đạo Cục Cơ yếu Đảng chính quyền, Cục Cơ yếu Bộ Quốc phòng, Cục Cơ yếu Bộ Công an, Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao, và lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc ban Cơ yếu Chính phủ…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhận định,  chữ ký số được công nhận là giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử. Qua cuộc hội thảo này, chúng ta sẽ có được bức tranh toàn cảnh về hiện trạng ứng dụng chữ ký số hiện nay cũng như yêu cầu thực tế phát triển ứng dụng chữ ký số và thấy rõ hơn những thuận lợi và khó khăn khi triển khai vào thực tế. Đây là những nội dung quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước liên quan và Bộ TT&TT xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng khóa công khai, xây dựng chính sách hỗ trợ ứng dụng chữ ký số, cũng như xây dựng các hướng dẫn chi tiết để đưa chữ ký số vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội thảo nhằm đánh giá hiện trạng trạng ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam nói chung và trong các cơ quan Đảng, Nhà nước nói riêng; Thúc đẩy mạnh việc ứng dụng và triển khai chữ ký số trong các cơ quan Đảng và Nhà nước và coi đây là nhân tố quan trọng đảm bảo thành công của Đảng và Chính phủ điện tử; đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của chữ ký số trong việc đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử phục vụ hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Hội thảo này cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của các cơ quan Đảng và Nhà nước, trách nhiệm của các cấp Lãnh đạo và quản lý, đặc biệt là giới thiệu vị trí, vai trò và trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ đối với việc ứng dụng và triển khai chữ ký số, từ đó làm cơ sở để để các cơ quan Đảng và Nhà nước trong toàn quốc xây dựng kế hoạch cụ thể về ứng dụng và triển khai chứng thực chữ ký số chuyên dùng.

Tại cuộc hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về hệ thống các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin, dịch vụ chứng thực chữ ký số; hiện trạng CA cho lĩnh vực công cộng và một số biện pháp để thúc đẩy sử dụng chữ ký số tại Việt Nam; hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Các đại biểu cũng đã được nghe một số tham luận xung quanh vấn đề triển khai ứng dụng chữ ký số tại một số cơ quan Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận và giải đáp các vấn đề liên quan về pháp lý, quy trình, thủ tục, công nghệ và kinh nghiệm triển khai ứng dụng chữ ký số ở một số cơ quan Đảng và Nhà nước.

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)