Xây dựng dự thảo “Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015”

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 8/10/2010, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức cuộc họp về xây dựng dự thảo “ Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015”. Trưởng ban soạn thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai đã chủ trì cuộc họp này. Tham dự còn có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.


Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2005-2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006. Về cơ bản, đến hết 6 tháng đầu năm 2010, các mục tiêu của Chương trình đều hoàn thành vượt mức: mật độ điện thoại tại các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đã đạt bình quân 16,8 máy/100 dân (mục tiêu đạt 5 máy/100 dân); 83% số xã trên toàn quốc có điểm truy nhập dịch vụ Internet công cộng (mục tiêu 70%); đảm bảo mọi người dân đều được truy nhập miễn phí khi sử dụng các dịch vụ viễn thông bắt buộc… Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2005-2010 đã rút ngắn khoảng cách về sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet giữa các vùng, miền, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, kích cầu đầu tư, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng…

Theo kế hoạch, Bộ TT&TT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 trong năm 2010. Để đảm bảo đúng tiến độ, Bộ TT&TT giao Quỹ viễn thông công ích (VTF) phối hợp cùng với các đơn vị liên quan thuộc Bộ như Vụ Viễn thông, Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu thực hiện các chuyên đề phục vụ cho việc xây dựng Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015. Theo đó, dự thảo đề án xây dựng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 sẽ bao gồm ba phần: thực trạng phổ cập dịch vụ viễn thông công ích ở Việt Nam, sự cần thiết xây dựng chương trình; chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 và các cơ chế, giải pháp quản lý, tổ chức thực hiện chương trình.

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 sẽ được xây dựng trên quan điểm: đảm bảo các chính sách của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đã được quy định trong Luật Viễn thông và các văn bản có liên quan, đảm bảo phát triển bền vững kết quả phổ cập dịch vụ viễn thông giai đoạn qua; chính sách phổ cập viễn thông gắn liền với các chính sách khác của Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo, về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, về kinh tế biển, đảo và góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Ngoài ra, Chương trình còn đề ra các mục tiêu tổng quát và tập trung vào các mục tiêu cụ thể như: phát triển hạ tầng truyền dẫn băng rộng để cung cấp đa dịch vụ đến 100% các xã, cụm thôn bản tại các vùng công ích, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân; tiếp tục thực hiện phổ cập dịch vụ điện thoại đến hầu hết các hộ dân trong vùng công ích; phổ cập dịch vụ truy nhập Internet các cá nhân và hộ gia đình, phấn đấu đến năm 2015 sẽ có 40% số hộ dân có thuê bao Internet…

Dự thảo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 cũng sẽ nêu rõ phạm vi dịch vụ, nội dung hỗ trợ cung ứng dịch vụ, hiệu quả kinh tế xã hội của chương trình và kế hoạch thực hiện chương trình, trong đó có kế hoạch cụ thể thực hiện cho từng năm từ 2011 đến 2015.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp Thứ trưởng Trần Đức Lai nhấn mạnh đây là chương trình rất cụ thể của Bộ với mục tiêu là phục vụ cho đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa, hải đảo vì vậy các đơn vị liên quan cần nhanh chóng xây dựng hoàn chỉnh dự thảo để có thể trình lên Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)