Hội thảo “Mở rộng hội đồng tư vấn Ban chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin”

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 25/8/2010, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội thảo “Mở rộng hội đồng tư vấn Ban chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin”. Hội thảo nhằm góp ý về Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị và đề xuất với Bộ Chính trị định hướng về ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn sắp tới.


Tham dự hội thảo có, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT, Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH-CN, GS TSKH. Đỗ Trung Tá, Thứ trưởng Bộ TT&TT TS. Nguyễn Minh Hồng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương GS TS. Đặng Hữu, các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các Bộ, Ngành, địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp và các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực CNTT.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS TSKH Đỗ Trung Tá cho biết CNTT là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế - chính trị - xã hội trong nước. Ứng dụng và phát triển CNTT ở nước ra nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới phát triển nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá  chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đảm bảo an ninh, quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ông cũng nhấn mạnh thực hiện tốt chỉ thị 58- CT/TW là mục tiêu để Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia mạnh về CNTT.

Tại hội thảo các đại biểu cũng đã nghe đại diện Vụ CNTT – Bộ TT&TT báo cáo về tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị và dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn 2011-2020. Chỉ thị 58-CT/TW ra đời ngày 17/10/2000 do Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành với nội dung “Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Trong thời gian 10 năm qua, những kết quả đạt được về kinh tế, chính trị , xã hội đã chứng minh tính đúng đắn của việc ban hành Chỉ thị trên, những thành tựu đã đạt được đã có những tác động sâu rộng trong thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT của đất nước. Tổng kết 10 năm của Chỉ thị 58-CT/TW nhằm tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò và ý nghĩa quan trọng của CNTT trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Thông qua đó, đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chiến lược của Đảng và Nhà nước về ứng dụng và phát triển CNTT tới năm 2020. Về dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn 2011-2020 được xây dựng với mục tiêu là đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT góp phần phát triển đất nước đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại với các giải pháp chính: ứng dụng CNTT ở các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan Đảng và Nhà nước; Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; phát triển dịch vụ CNTT; phát triển hạ tầng thông tin quốc gia; nhân lực CNTT; thể chế hỗ trợ cho ứng dụng và phát triển công nghiệp CNTT; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức CNTT…Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, Ban cán sự đảng Chính phủ cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động, các cơ chế chính sách, chỉ đạo các Bộ, Ngành, địa phương thực hiện trong từng thời gian.

Hội thảo cũng được nghe báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan Quốc hội trong thời gian qua. Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 58, các cơ quan Quốc hội đã triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT trong công tác nội bộ. Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng được một hệ thống mạng máy tính hiện đại gồm 3 mạng LAN tại 3 trụ sở làm việc của Văn phòng Quốc hội tại 37 Hùng Vương, 35 Ngô Quyền, Hội trường Ba Đình, hệ thống thông tin của Quốc hội sử dụng công nghệ Active Directory của Microsoft để quản lý tập trung người dùng máy…Về ứng dụng CNTT, Văn phòng Quốc hội đã xây dựng được hệ thống văn phòng điện tử E-Office, xây dựng hệ thống thông tin phát biểu của đại biểu Quốc hội, xây dựng trang tin nội bộ http://vpqh.gov.vn, tiến hành thử nghiệm mô hình Uỷ ban điện tử tại Uỷ Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường. Những kết quả đạt được là cơ sở để tiến tới xây dựng mô hình các Uỷ ban điện tử và hướng tới mô hình Quốc hội điện tử trong tương lai.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã có phiên thảo luận chuyên sâu về những đóng góp và kết quả của Chỉ thị 58 trong 10 năm qua với các tham luận về: nguồn vốn đầu tư, nguồn nhân lực, các chính sách quản lý của Đảng và Nhà nước về sự phát triển của ngành CNTT tại Việt Nam.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, GS TS Đặng Hữu bày tỏ sự vui mừng trước những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 58. Hội thảo đã thể hiện được những ý kiến đóng góp, những mong muốn  của các thế hệ đi trước và hiện tại về sự phát triển của CNTT. Ông cũng mong rằng Chỉ thị 58 sẽ được mở rộng, Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn 2011-2020 được xây dựng và hoàn thiện để ngành CNTT có sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa và sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT, sánh vai với các nước trên thế giới.

Cùng ngày, Hội thảo về “Phát triển công nghiệp CNTT giai đoạn 2011-2015” cũng được Bộ TT&TT tổ chức dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng. Hội thảo nhằm đánh giá vai trò của ngành công nghiệp CNTT đối với sự phát triển kinh tế xã hội và sự cần thiết ban hành các giải pháp, cơ chế, chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn này, đồng thời tạo ra một diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia CNTT thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị cho các đề xuất về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển CNTT trong thời gian tới. Tại hội thảo, các chuyên gia cũng đã có một số bài tham luận về “Định hướng phát triển công nghiệp CNTT Việt Nam giai đoạn 2011-2015”, “ Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến 2015”. Các ngành công nghiệp phần mềm và phần cứng điện tử cũng đã có những trao đổi tích cực nhằm chia sẻ kinh nghiệm giúp thúc đẩy phát triển trong lĩnh vực này...

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)