Bộ TT&TT hoàn thiện dự thảo xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ giai đoạn 2011 – 2015

(Mic.gov.vn) - Bộ TT&TT là một trong những đơn vị triển khai mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý Nhà nước. Hiện nay, Bộ đang gấp rút hoàn thiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ TT&TT giai đoạn 2011 – 2015. Dự kiến năm sau, 2011 hơn 40 tỷ đồng được đầu tư cho các dự án ứng dụng CNTT do các đơn vị thuộc Bộ triển khai.


Trong một cuộc họp gần đây, ngày 16/6/2010, Trung tâm Thông tin - đơn vị chủ trì xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ TT&TT giai đoạn 2011 – 2015 đã dự thảo các mục tiêu của kế hoạch ứng dụng là xây dựng hạ tầng mạng tốc độ cao, đa dịch vụ, liên kết các hệ thống thông tin của các đơn vị thuộc Bộ, đảm bảo an toàn và bảo mật, đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin của các đơn vị trong Bộ, giữa Bộ và với cơ quan nhà nước khác. Tăng cường tổ chức các cuộc họp trên môi trường mạng nhằm tiết kiệm thời gian và kinh phí. Bảo đảm 90% văn bản thuộc Bộ được lưu chuyển trên mạng. 100% cán bộ, công chức thuộc Bộ sử dụng thư điện tử và khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho công việc. Hiện tại, cổng thông tin điện tử của Bộ cung cấp đầy đủ 100% dịch vụ hành chính công mức độ 2 tiến tới mỗi đơn vị thuộc bộ cung cấp dịch vụ công có ít nhất một dịch vụ công mức độ 3 được đưa lên mạng.

Cơ sở để đề xuất mục tiêu này căn cứ thực trạng hạ tầng mạng và trang thiết bị tin học của Bộ tương đối thuận lợi cho triển khai các ứng dụng CNTT. Mạng truyền dẫn nội bộ tại cơ quan Bộ sử dụng công nghệ hiện đại, băng thông rộng, có dự phòng đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện tại. 100% lãnh đạo, chuyên viên đã được trang bị máy tính đảm bảo không lạc hậu quá 5 năm. Các đường truyền kết nối ra Internet đủ dung lượng, đáp ứng được nhu cầu, hệ thống máy chủ đã có kế hoạch nâng cấp và thay thế.

Hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành đã đưa vào sử dụng từ năm 2006 đang có 700 người sử dụng ở 38 đơn vị. Một số loại văn bản đã được xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử. Một số đơn vị đã chủ động xây dựng và đưa vào ứng dụng các phần mềm phục vụ cho thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Hệ thống thư điện tử phục vụ hơn 1.100 người đang được khai thác và sử dụng ổn định.

Hiện nay cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật đã được xây dựng hoàn chỉnh, được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Bộ. Các Trang tin điện tử các đơn vị khác thuộc bộ sẽ dần được tích hợp vào Cổng Thông tin điện tử của Bộ cho phép người dân và doanh nghiệp dễ dàng truy cập và tra cứu thông tin. Đây sẽ là địa chỉ quan trọng trong tuyên truyền, giải đáp pháp luật, cung cấp, hướng dẫn các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bộ quản lý. Toàn bộ các mẫu đơn, mẫu hồ sơ của các thủ tục hành chính được đăng tải đầy đủ, phân loại để tiện tra cứu và tải về. Một số ứng dụng như cấp phép tần số, thông tin về đăng ký, cấp phép tên miền đã được triển khai ở mức độ 3.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)