Xây dựng Nghị định quy định Khu công nghệ thông tin tập trung

(Mic.gov.vn) - Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ năm 2010, theo sự phân công của Chính phủ, Bộ TT&TT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành nghiên cứu xây dựng Dự thảo Nghị định quy định Khu công nghệ thông tin tập trung (KCNTTTT).


Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nghe Ban soạn thảo báo cáo tình hình xây dựng Nghị định tại cuộc họp ngày 3/8/2010

Trong 10 năm qua, các KCNTTTT đã bắt đầu hình thành và phát triển ở Việt Nam với mục tiêu chiến lược được xác định là tạo ra năng lực nội sinh về khoa học công nghệ cho đất nước. Đây là hướng đi tắt, đón đầu vào kỷ nguyên công nghệ hiện đại, là mô hình tổ chức của nền kinh tế tri thức phù hợp với các nước đang phát triển. Xây dựng và phát triển các KCNTTTT một mặt sẽ thu hút sự đầu tư của các công ty trong nước và quốc tế có quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp CNTT, mặt khác sẽ khuyến khích việc tạo lập các doanh nghiệp công nghệ mới; giúp các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học thương mại hoá các kết quả nghiên cứu khoa học; góp phần phát triển CNTT ở địa phương và trên cả nước. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn rất nhiều khó khăn xung quanh việc thành lập, quản lý và phát triển các khu công nghiệp này. Chính vì thế việc xây dựng và ban hành Nghị định Quy định KCNTTTT là rất cần thiết để thúc đẩy sự phát triển công nghiệp CNTT, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thành lập các KCNTTTT, giải quyết vướng mắc về mô hình và tổ chức quản lý KCNTTTT, xây dựng các loại hình và tiêu chí đánh giá KCNTTTT phù hợp với thực tế phát triển và thống nhất các tên gọi KCNTTTT hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho sự quản lý của cơ quan nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ TT&TT luôn tuân theo các nguyên tắc sau: Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển CNTT, phù hợp với Hiến pháp, thống nhất và đồng bộ, tránh chồng chéo với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế và các hiệp định liên quan đến CNTT đã được Việt Nam và quốc tế thông qua. Tham khảo đối chiếu với pháp luật của một số nước trên thế giới có bối cảnh và điều kiện phát triển phù hợp với thực tiễn và phát triển CNTT của Việt Nam. Xây dựng hạ tầng CNTT quốc gia, đưa các khu CNTT tập trung thành những điểm tựa góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp CNTT, tăng doanh thu ngành CNTT quốc gia và trở thành một ngành công nghiệp quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

Các KCNTTTT là những địa điểm thu hút đầu tư chủ yếu đối với các doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước, có đóng góp ngày càng quan trọng trong tổng giá trị ngành công nghiệp CNTT Việt Nam, đồng thời góp phần phát triển khoa học công nghệ lĩnh vực CNTT. Việc phát triển KCNTTTT cần đảm bảo sự phát triển bền vững của môi trường, kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo việc sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, đúng mục tiêu. Tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, thành lập nhằm thúc đẩy sự phát triển các KCNTTTT, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp CNTTT. Nhà nước đầu xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước đến hàng rào KCNTTTT tập trung. Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bên trong cần huy động từ các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước, ngân sách Nhà nước Trung ương và địa phương, trong đó xã hội hoá và vốn đầu tư nước ngoài là vốn chủ yếu. Xây dựng các KCNTTTT có chất lượng và có các mối liên kết đảm bảo sự cộng hưởng, phát triển góp phần quan trọng đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT trong giai đoạn tới...
 

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)