Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tin học hóa

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/6/2010, tại Hà Nội, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin (AITA) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam và Cục Xã hội Thông tin Quốc gia (NIA) thuộc Bộ Hành chính và An ninh công cộng của Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ cụ thể hợp tác trong lĩnh vực tin học hóa tạo thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của Chính phủ điện tử tại Việt Nam.


Tháng 6 năm 2009 đại diện lãnh đạo Bộ TT&TT đã có chuyến thăm và làm việc chính thức với lãnh đạo Bộ Hành chính và An ninh công công nước Cộng hòa Hàn Quốc. Hai bên đã thảo luận về cách thức thắt chặt mối quan hệ song phương giữa hai nước trong lĩnh vực tin học hóa. Trên cơ sở lợi ích của hai bên, một bản ghi nhớ về tin học hóa giữa Bộ Hành chính và An ninh công cộng nước Cộng hòa Hàn Quốc và Bộ TT&TT nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam đã được ký kết vào ngày 7 tháng 8 năm 2009. Theo như quy định tại Bản ghi nhớ, một Uỷ ban tin học hóa đã được thành lập để triển khai và giám sát các hoạt động hợp tác được hai bên thống nhất trong khuôn khổ Bản ghi nhớ đã được ký kết.

Lễ ký này kết đánh dấu mốc hợp tác quan trọng giữa AITA và NIA về các hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị trong năm 2010.
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)